Kringelbråten

Kringelbråten mellan Vrigstad och Nydala. 78 ha skog, enklare byggnadsbestånd.
Areal: 82 ha
Kommun: Sävsjö
Objektstyp: Gård
Anbudsdag: 27/2 2020
Fastigheten Lundholmen 1:14, benämnd Kringelbråten, är ett tidigare torpställe under Lundholmens Gård i Vrigstad vilken via en ägostyckning 1926 bildade en egen fastighet. Kringelbråten har dokumenterad bosättning från 1754 och var bebott fram till början av 1980-talet. Arealen uppgår idag till totalt ca 82 ha varav ca 78 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 11 500 m³sk med stor tillväxt potential. Gården är välarronderad och ligger ostört och enskilt belägen.

Avstånd till Sävsjö ca 20 km, Värnamo ca 30 km och Vrigstad ca 7 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vetlanda
Storgatan 12
574 32   Vetlanda
Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-558 56 42

Bilder (15)

Foto: Henrik Gunnarsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Torpet

Enklare torpstuga i timmer med tak med cementpannor. Röd träfasad. Ej el eller vatten.

Lillstugan

Uppförd i trä och timmer under tak med äldre cementpannor. El, ej vatten. Innefattar rum med trägolv och vedkamin samt f.d. brygghus med gjutet golv och trapp till loft.

Driftskostnader

Utgörs av el abonnemang, ca 9 000 kr varav största delen nätavgift, fastighetsavgift ca 315 kr samt försäkring 7 225 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Uppförd i trä med plåttak. El, ej vatten. Innefattar vedbod med trägolv, garage, loge/ränne, förråd samt f.d. fähus med gjutet golv, nyttjat som snickarverkstad.

Garage

Uppfört i trä med grusgolv och plåttak. Ej el eller vatten. Nyttjas som virkeslager.

Övriga byggnader

Enklare garage i plåt med plåttak.
Jordkällare.
Utedass.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Enligt skogsbruksplanen är arealen jordbruksmark 0 ha. Enligt fastighetstaxeringen uppgår arealen betesmark till 2 ha. Ingen jordbruksmark i aktiv drift.

Skogsmark

På fastigheten finns en nyupprättad (november 2019) skogsbruksplan via SÖDRA. Stor tillväxtpotential både volyms- och värdemässigt. Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 77,6 ha med ett virkesförråd om totalt 11 459 m³sk (148 m³sk/ha). Fastighetens medelbonitet är beräknad till 7,5 m³sk/ha och år. Trädslagsfördelningen är tall 11%, gran 85%, löv 4% och ädellöv 1%. Årlig tillväxt uppskattad till ca 520 m³sk.

Stora arealer utgörs av ungskog som ett resultat av stormen Gudrun. Totalt uppgår arealen R2 och G1 skog 69% av arealen. Av virkesförrådet utgör 4 000 m³sk S1 och S2 skog.

Jakt

Jakträtten upplåten fram till 2022-06-30. Ersättning om 6 000 kr + moms per jaktår. Jakttorn etc. tillhör nyttjanderättshavaren. Ersättningen för innevarande jaktår tillfaller Säljaren.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt i Lundholmssjön.

Övrigt

Mer information om Vrigstad med omnejd finns på www.savsjo.se.

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av Säljaren.

Rättsförhållande

Fastighet

Sävsjö Lundholmen 1:14

Ägare

Rune Källåsen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 83,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 77,6 ha
Impediment 2,0 ha
Väg och kraftledning 2,3 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 82,3 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 4 870 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Betesmark 31 000 kr
Tomtmark 41 000 kr
Ekonomibyggnader 21 000 kr
Summa: 4 986 000 kr

Inteckningar

I fastigheten finns tre penninginteckningar uttagna om totalt 450 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Henrik Gunnarsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
0383-561 50
070-558 56 42

Mäklarassistent

Claes Arvidsson
Skogskandidat
070-200 48 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning