Kubbo

Välskött skogsfastighet med god bonitet.
Areal: 45 ha
Kommun: Gävle
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 200 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2020
Fin skogsfastighet med god bonitet om 45 ha i ett skifte strax söder om Gävle. Virkesförrådet uppgår till ca 8 300 m³sk varav ca 5 700 m³sk är i avverkningsbar ålder. Fastigheten har relativt god vägtillgänlighet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Falun
Kaserngården 4, 4 tr
791 40   Falun
Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Bilder (19)

Foto: Mona Geprägs

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnad på ofri grund

På fastigheten ligger jaktlagets stuga, belägen vid vägen i avdelning 20 enligt skogsbruksplanen.

Lada

På fastigheten finns en timrad lada med plåttak. Byggnaden är av enklare beskaffenhet, belägen i södra kanten på avdelning 1 enligt skogsbruksplanen.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Hans Sundmark under september 2019. Planen har räknats fram med ett års tillväxt. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 44,9 ha. Virkesförrådet bedöms uppgå till 8 306 m³sk vilket ger medelförråd om 185 m³sk/ha. Ca 5 700 m³sk befinner sig i huggningsklasserna S1 och Öf. Medelboniteten är beräknad till 8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 32 %, gran 63 % samt löv 6 %.
För mer information om skogstillståndet se bifogad skogsbruksplan med skogskartor.

Natur och kultur

På fastigheten finns del av Igelsjöns naturreservat registrerat. Det berör avdelning nr 11 i skogsbruksplanen. En sumpskog av typen rikkärr berör avdelning nr 19 och avdelning nr 12 berörs av en möjlig fornlämning av typen boplats. Källa: Se Sverige, Riksantikvarieämbetet och Skogens pärlor.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning kommer ej att utföras.

Jakt

Småviltjakt på egen mark. Fastigheten ingår inte i något viltvårdsområde eller jaktlag för närvarande. Har ny ägare intresse av att ansluta sig kan man söka medlemskap i Kubbo jaktlag som omsluter fastigheten och jagar på totalt 1 020 ha. Kontaktperson: Christer Malmkvist, 070-585 34 87.

Övrigt

Fastigheten är belägen i ett naturskönt område endast 20 minuter från Gävle. I området finns många vandrings- och skoterleder. Avdelning 8 i skogsbruksplanen är sannolikt en tomt som varit bebyggd längre tillbaka i tiden. Rester av en timrad byggnad finns kvar på andra sidan av Kubbovägen.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt fastighetsdata av naturreservat Igelsjön och en möjlig fornlämning. Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade. Källa Se Sverige och Skogens pärlor. Länsstyrelsen vill utvidga Igelsjöns naturreservat. 0,84 ha av utvidgningen berör fastigheten. Området har värderats och mer information erhålls hos Carola Orrmalm, Länsstyrelsen Gävleborg, 010-225 12 02.

Rättsförhållande

Fastighet

Gävle Kubbo 8:1

Ägare

Jan Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 45,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 44,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 45,0 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 107 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mona Geprägs
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
073-679 39 33

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
026-24 82 51
070-624 82 51

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning