Kuivakangas

Lättillgänglig skogsfastighet om 126,7 ha prod. skogsmark, 9 487 m3sk. Jakt ingår.
Areal: 140 ha
Kommun: Övertorneå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 875 000 SEK
Anbudsdag: 17/3 2021
Obebyggd skogsfastighet i ett skifte med bra tillgänglighet strax norr om Övertorneå. Skogsbruksplan visar på en produktiv skogsmarksareal om 126,7 ha med ett totalt virkesförråd på 9 487 m3sk, där mer än halva virkesförrådet är äldre än 90 år. Jakten ingår i Soukolojoki älgjaktsområde vilka jagar på totalt 2 838 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (17)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 126,7 ha med ett totalt virkesförråd om 9 487 m3sk. Trädslagsfördelningen är 31% tall, 40% gran och 29% löv. Medelbonitet 3,3 m3sk.

Nyckelbiotoper

Avdelning 9, 10, 15 och 16 är av Skogsstyrelsen klassade som nyckelbiotoper. Avdelning 16 har inventerats av Skogsstyrelsen och diskussion har förts med markägarna om inlösen men pga. av andra prioriteringar har det dock skjutits fram.

Jakt

Fastigheten ingår i Soukolojoki älgjaktsområde vilka jagar på totalt 2 838 ha. Deras tilldelning för 2020 var 5 vuxna älgar och 5 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Övertorneå Kuivakangas 8:3, Kero-Kuusivaara skiftet

Ägare

Karl-Johan Ruisniemi 1/2
Impi Ruisniemi dbo 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 126,7 ha
Impediment 4,9 ha
Impediment 7,9 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Övrigmark 0,4 ha
Summa: 140,0 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är under fastighetsbildning och saknar därför eget taxeringsvärde. Nytt taxeringsvärde kommer att bestämmas av skatteverket när avstyckningen är klar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning