Kullhyttan

Lättåtkomlig skogsfastighet med jakt och strandlinje i sjö.
Areal: 20 ha
Kommun: Avesta
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 450 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2020
Fastighetens största skifte gränsar mot Kullhytt-Dammsjön i väster och badplatsen i söder. Fastigheten är lättåtkomlig. 16 ha med virkesförrådet 6 164 m3sk, varav 5 500 m3sk är avverkningsbart.
Jakt i Östanfors VVO med jakt på ca 2 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (16)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Betesmark
Ca 0,8 ha öppen, bitvis igenväxande inäga.

Skogsmark
Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 19,2 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6 164 m3sk, vilket motsvarar ca 321 m3sk/ha. Av trädslagen har tall 9 % av virkesförrådet medan gran har 69 % och lövträd har 22%. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 6,6 m3sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 143 m3sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Christer Carlsson, Svensk Skogservice AB under augusti 2019.

Naturvärde

Del av bestånd nr 9 och en liten del av nr 5 är registrerade som naturvärde (lövskog) av Skogstyrelsen 1997.

Jakt

Fastigheten ingår i Östanfors Viltvårdsförening med jakt på ca 2000 ha. Kontaktperson är Håkan Söderberg, Fors. 070-274 58 22.

Fiske

Bysamfällt fiske i Hålsjön och Dammsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Avesta Kullhyttan 1:2

Ägare

Catarina Hansson 1/2
Lars Hansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 18,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,2 ha
Impediment 0,3 ha
Övrigmark 0,9 ha
Summa: 20,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 817000 kr

Inteckningar

Det finns pantbrev på 1 387 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Senast inkomna fastigheter till försäljning