Kullsta

Mindre jaktfastighet med stuga i originalskick. Produktiv skog om 28 ha, 1 786 m³sk.
Areal: 33 ha
Kommun: Ragunda
Objektstyp: Gård
Prisidé: 725 000 SEK
Anbudsdag: 8/11 2021
Mycket trevlig liten skogs- och jaktfastighet med äldre timmerhus i originalskick. Fastigheten är belägen i Stockberget ca 15 km nordväst om Kälarne och ca 70 km öster om Östersund. Fastigheten är bebyggd med charmigt äldre timmerhus där det mesta är i originalskick samt tillhörande enklare timmerbyggnader. Total areal om ca 32 ha, varav ca 28 ha produktiv skogsmark. Trevlig åldersklassfördelning som visar på övervägande tillväxtskog, men även viss del äldre avverkningsmogen skog. Totalt virkesförråd om 1 786 m³sk, varav 1 012 m³sk är S1 skog. Fastigheten har idag egen jakt.

Tillfälle för den som söker skogs och jaktfastighet belägen i lugn och ostört läge omgiven av den egna marken och boende där historiens vingslag gör sig tydligt påmind med dess rustika enkelhet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Bilder (12)

Foto: Thomas Persson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Historia

Under den senare delen av 1800 talet pratade två familjer från Kullsta med Ragunda kommun där de undrade om det fanns någon plats där de kunde få slå sig ner som nybyggare. De två familjerna blev anvisade en plats längst bort i kommunen, på ett berg som idag kallas Stockberget. Familjerna tog sig an den otroliga arbetsinsatsen att skaffa sig ett liv där på berget. Första året bodde man i riskojor medans två timmerhus byggdes. Mark röjdes, skog höggs och till slut hade man en så dräglig tillvaro som man önskade sig. Två av familjernas barn fattade tycke för varandra och de gifte sig samt timrade 1911 upp det hus som idag fortfarande används. Mitt ute i det östjämtska skogslandet ligger denna gård, närmsta by ligger på 5 kilometers avstånd så man behöver inte vara rädd för att stöta ihop med någon...

Stora bostadshuset

Stort timrat bostadshus med plåttak och grund av huggen natursten. Byggnaden är uppförd i början på 1900 tal i 1½ plan, med jordkällare. Byggnaden håller till största del originalskick och är mycket enkel utan el, vatten och eller avlopp indraget i huset. Fönster av typ enkelglas. Uppvärmning från vedspis i kök och vedkamin.

Planlösning
Entréplan med hall, kök, sal och sovrum. Övreplan hall och två rum.

Uppvärmning
Uppvärmning via vedspis och vedkamin. Säljaren har i frågelistan angivet att vedspisen är bristfällig och måste bytas.

Vatten
Vatten från egen brunn/källa. Utedass.

Driftskostnader

Driftskostnader totalt ca 4 000 kr. Driftskostnaderna grundar sig på tidigare ägares förutsättningar och brukande. De uppvisade driftskostnaderna skall således ej ses som någon utfästelse för framtida driftskostnader utan endast som mycket ungefärliga och ej någon garanti.

Ekonomibyggnader

Timmerlada

Timmerlada med plåttak och delvis gjutet golv.

Fd enklare djurstall/förrådsbyggnad

Timmerbyggnad med plåttak och grund av natursten. Byggnaden utgörs av förrådsdel samt fd enklare djurdel (typ fårstall). Byggnaden är av mycket enkel standard.

Trälada

Modernare trälada med plåttak som nyttjats som enklare älgslakteri/förrådsbyggnad.

Dass

Sedvanligt dass i trä med plåttak.

Timmerlador

Som brukligt på dessa typer av fastigheter finns ytterligare enkla timmerlador i varierande skick och standard.

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-08 av Patrik Albertsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 28,5 ha och har ett virkesförråd om 1 786 m³sk varav 1 012 m³sk är S1. Skogsbruksplanen visar på god växtlighet med en medelbonitet om 5 m3sk/ha och en arealmässig dominans av tillväxtskog. Även viss del slutavverkningsmogen skog. Trädslagsblandning med grandominans, men även tall och löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Naturvärden

På fastigheten finns idag inga nyckelbiotoper, forn, och eller kulturminnen registrerade. (Källa SeSverige)

Jakt

Fastigheten har idag egen jakt.

Ny ägare till fastigheten får själv ansöka om ev medlemskap i grannjaktlag, alt registrera marken själv.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per 2022-07-01, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Fiske

Fastigheten har ej fiskerätt.

Rättsförhållande

Fastighet

Ragunda Kullsta 3:58

Ägare

Marcus Källström 1/2
Veronica Källström 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 33,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,5 ha
Impediment 2,7 ha
Inägomark 1,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 32,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 24 000 kr
Skogsmark 387 000 kr
Skogsimpediment 9 000 kr
Summa: 420 000 kr

Inteckningar

Finns penninginteckningar om 450 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Ragunda kommun glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Fastighetsmäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Jag är intresserad av fastigheten Kullsta och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning