Kungshult Knallen

Areal: 16 ha
Kommun: Tranås
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 300 000 SEK
Anbudsdag: 8/3 2021
Visning:
26/2 2021
Anmälan om deltagande och tidsbokning sker till undertecknad fastighetsmäklare.
Tio minuters bilfärd nordväst om Tranås ligger gården Kungshult Knallen. En vackert belägen gård med ett mindre hus och ett flertal ekonomibyggnader. Runt gårdscentrum finns betesmark och små åkerlyckor omgivna av stenmurar och rösen som vittnar om tidigare generationers slitsamma arbete. Fastigheten är skogsdominerad och ligger i ett sammanhängande skifte om ca 16 ha. Virkesförråd om totalt 3 066 m³sk. Bonitet 5,1 m³sk/ha.
Sammanfattningsvis är Kungshult Knallen en trevlig fastighet med många möjligheter. Här kan du sätta din egen prägel och skapa en gård som uppfyller dina krav och drömmar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Äldre bostadshus i 1,5-plan ursprungligen uppfört år 1875 enligt gods och gårdar. Huset har torpargrund, stomme och fasad i trä, 2-glasfönster samt yttertak av tegel. Boyta om 69 m² samt biyta om ca 29 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Huset har stora moderniserings- och renoveringsbehov.

Uppvärmning sker i huvudsak med två luftvärmepumpar. Eldstäderna på nedre plan besiktigades senast under 2015. Vatten och avlopp är enskilt. Ny infiltration grävdes år 2010 enligt Tranås kommun.

Nedre plan: Entré. Groventré. Vardagsrum med kakelugn. Sovrum. Kök med vedspis och kylskåp. Badrum med dusch och tvättmaskin. Toalett med wc. Förråd med varmvattenberedare och hydrofor.

Övre Plan: Trapphall. Två sovrum varav ett med vedkamin. Två snedgarderober.

Energideklaration

Huset har energiklass G. Energiprestanda, primärenergital 236 kWh/m2 och år. Se "Energideklaration" för fullständig energideklaration.

Driftskostnader

Total kostnad ca 34 400 kr som fördelas enl. följande;
försäkring enbart bostad 4 000 kr, sotning 1 000 kr, slamtömning 2 000 kr, sophämtning 2 500 kr,
fastighetsavgift 4 900 kr och el inkl. uppvärmning 20 000 kr.

Ovanstående belopp är ungefärliga och enbart uppskattade.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med plåttak. Timrad fähusdel på gjuten platta. Loge-del på stenfot med fasad av trä. Byggnadsarea om ca 150 m².

Garage

Garagebyggnad på gjuten platta, stomme och fasad av trä samt yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 25 m².

Bod 1

Mindre bod med timrad stomme samt yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 30 m².

Bod 2

Bod med stomme och fasad i trä samt yttertak av tjärpapp. Byggnadsarea om ca 20 m².

Bod 3

Bod med stomme och fasad i trä samt yttertak av plåt. Byggnadsarea om ca 20 m².

Övriga byggnader

På fastigheten finns också en jordkällare.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten består i huvudsak av igenvuxen betesmark. Skogen domineras av tall och björk med inslag av gran och övriga lövträd. En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Claes Arvidsson på Areal i Vetlanda våren 2020 och uppdaterades vintern 2020. Enligt skogsbruksplanen så har fastigheten ett uppskattat virkesförråd om totalt 3 066 m³sk. Bonitet 5,1 m³sk per ha.

Köparen står för risken för skador på skogen från kontraktsdagen. Köparen äger ej rätt till annan ersättning för eventuella skador på skogen efter kontraktsdagen än utfallande ersättning från säljarens skogsförsäkring.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken utgörs enligt skogsbruksplanen av
2,4 ha och står till köparens förfogande från tillträdesdagen. Marken har inte brukats de senaste åren.

Jakt

Jakten står till köparens förfogande från tillträdesdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

TRANÅS KUNGSHULT 1:11

Ägare

Allmänna Arvsfonden 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 12,5 ha
Berg/hällmark 0,4 ha
Inägomark 2,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 15,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 64 000 kr
Skogsmark 1 060 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Betesmark 47 000 kr
Tomtmark 162 000 kr
Bostadsbyggnader 489 000 kr
Ekonomibyggnader 33 000 kr
Summa: 1 858 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 8 100 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej. Även juridisk person kan förvärva fastigheten då säljaren är Allmänna Arvsfonden.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Jägmästare

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning