Varvsberget-Kungslena

Skogsfastighet på Varvsberget med barrskog på tillväxt. 3723 m3sk, bra bonitet och inga byggnader.
Areal: 36 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 600 000 SEK
Anbudsdag: 30/11 2018
Tillväxtskog på Varvsberget omfattandes 36 ha fördelat på två skiften utan byggnader. Attraktiv åldersfördelning med skog i de yngre åldersklasserna vilket gör fastigheten intressant för den som söker en långsiktig investering i skog. Fastigheten omfattar 35,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 3723 m3sk, nästan uteslutande gran och tall. Medelboniteten har bedömts till 8,6 m3sk och årliga löpande tillväxten är beräknad till 217 m3sk/år.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (22)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsfastighet belägen på Varvsberget med 35,3 ha produktiv skogsmark med bra bonitet. Skogsmarken utgörs i huvudsak av yngre granbestånd i ett bra tillväxtstadie. Virkesförrådet har uppskattats till 3 723 m3sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd på 105 m3sk/ha. Av virkesförrådet utgör 68 % gran, 23 % tall, och 9 % björk. Medelboniteten har bedömts till 8,6 m3sk och den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 217 m3sk/år. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 829 m3sk, med jämn fördelning mellan gallring och föryngringsavverkning.
Ovanstående information är hämtad från bifogad skogsbruksplan upprättad i oktober 2018.

Jakt

Vilttillgången bedöms som god med förekomst av älg och rådjur. Jakten blir tillgänglig för köparen från och med 2019-06-30.

Rättsförhållande

Fastighet

TIDAHOLM KUNGSLENA 29:22

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 35,3 ha
Övrigmark 0,7 ha
Summa: 36,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Summa: 1428000 kr

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning