Kvarnagård 1:1

Välarronderad rejäl skogsfastighet med ca 11 900 m3sk. Inga byggnader. Lång strandrätt mot Storån. Jakträtt.
Areal: 112 ha
Kommun: Värnamo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 7 400 000 SEK
Fastigheten Värnamo Forsheda Kvarnagård 1:1 utbjudes till försäljning.
Större skogsfastighet i mycket god arrondering med ungefär en kilometer strandrätt mot Storån.
Total areal ca 112 ha, varav ca 103,5 ha produktiv skogsmark. Bedömt virkesförråd ca 11 900 m3sk (medeltal ca 115 m3sk/ha). Övrig areal samt vatten tillkommer. Fastigheten är fri från byggnader.
Jakträtten disponeras av köparen direkt från och med tillträdesdagen.
Fastigheten är belägen strax utanför Forsheda ca 15 km väster om Värnamo.
Öppen budgivning, utgångspris 7,4 milj. SEK.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljungby
Storgatan 3
341 43   Ljungby
Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0733-44 02 04

Bilder (16)

Foto: Daniel Nordin, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarksarealen är välarronderad och domineras av barrskog. Åldersfördelningen utgörs företrädesvis av ungskog och gallringsskog på tillväxt. Skogsbilväg av god standard i fastighetens norra del.

Skogsbruksplanen över fastigheten är upprättad av planläggare Hans Ola Kringstad, maj 2015. Se vidare bilagt utdrag ur skogsbruksplanen (benämnd skifte 1 exkl. avdelning 33.1) samt nedanstående punkter ”Areal” och ”Undersökningsplikt/besiktning”. Inom fastigheten bedöms totalt ca 103,5 ha utgöra produktiv skogsmark utifrån skogsbruksplanen och mätning i ortofoto.
Bedömt totalt virkesförråd enligt plan ca 10 920 m3sk. Efter att skogsbruksplanen upprättades i maj 2015 har säljaren låtit föryngringsavverka avdelning 38 och 42 (totalt ca 3,9 ha och ca 890 m3sk enligt planen) samt Värnamo kommuns avverkning av skogsgata för vatten- och avloppsledningar (totalt ca 240 m3sk). Fem års volymtillväxt tillkommer (2015-2019) med totalt ca 2 120 m3sk.

Totalt virkesförråd enligt plan ca 10 920 m3sk
Avverkad volym ovan - ca 1 130 m3sk
Tillväxt 2015-2019 + ca 2 120 m3sk
Totalt virkesförråd saluobjekt ca 11 910 m3sk

Med ledning av ovanstående bedöms virkesförrådet på saluobjektet vid försäljningstidpunkten uppgå till avrundat ca 11 900 m3sk (medeltal ca 115 m3sk/ha för ca 103,5 ha produktiv skogsmark).

Observera att skogsbruksplanen även omfattar ett tidigare avyttrat område (benämnd skifte 2) från Värnamo Forsheda 3:18 om ca 10,6 ha, varpå avdelning 55-63.1 ej ingår i försäljningen. Skogsbruksplanen omfattar även mark inom nuvarande Värnamo Forsheda 3:18 (benämnd skifte 3) om ca 43,3 ha, varpå avdelning 64-98 samt 33.1 ej ingår i försäljningen. Skifte 2 och 3 i skogsbruksplanen är bortplockat ur skogsuppgifterna ovan.

Övrig areal

Inom fastigheten bedöms totalt ca 8,5 ha utgöra övrig areal (vägar, ledningsgator, impediment m.m.) utifrån skogsbruksplanen och mätning i ortofoto.

Jakt

Jakträtten disponeras av köparen från och med tillträdesdagen.

Enligt Länsstyrelsen ingår fastigheten i Värnamo Sydvästra Älgskötselområde. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt i älgjaktlag. För vidare information, se hemsida: http://www.varnamosydvast.se/

Vatten

Fastigheten angränsar med ungefär en kilometer mot Storån som sedermera mynnar ut i sjön Bolmen. Vattenområde i Storån tillhör fastigheten.

Byggnader

Fastigheten är fri från byggnader.

Kort om omgivningarna m.m.

Fastigheten har ett lättillgängligt läge mellan Forsheda och Bredaryd med närhet till Riksväg 27 och E4:an. Avstånd till Bredaryd ca 4 km, Värnamo ca 15 km, Gislaved ca 23 km och Smålandsstenar ca 25 km.
För information om Forsheda med omnejd, se Forshedabygdens Näringslivs hemsida:
http://forsheda.se/
För vidare samhällsinformation, se Värnamo kommuns hemsida: https://www.varnamo.se/

Rättsförhållande

Fastighet

VÄRNAMO FORSHEDA KVARNAGÅRD 1:1

Areal

För information, se prospekt.

Försäljningssätt

För information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Daniel Nordin
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0372-440 20
0733-44 02 04

Jag är intresserad av fastigheten Kvarnagård 1:1 och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning