Kvarnö

Vacker miljö, välskött skog, bra boende, jakt, fiske och ett mindre vattenkraftverk.
Areal: 63 ha
Kommun: Vara
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 500 000 SEK
Anbudsdag: 7/6 2019
Visning:
21/5 kl 17:00
Vänligen anmäl ert deltagande.
Kvarnö är en skogsdominerad fastighet i Ballstorp i södra delen av Edsvära. Gården är naturskönt belägen på båda sidor om Lidan och till Kvarnö hör ett mindre vattenkraftverk. Skogsmarken uppgår till 50,5 ha och består i huvudsak av barrskogsbestånd på friska marker med ett virkesförråd om ca 8 000 m3sk. Till Kvarnö hör även ytterligare drygt 12 ha övrig mark, kräftfiske och egen jakt. Gårdscentrum med bostadshus i bra skick, äldre ekonomibyggnader med förvaringsutrymmen samt den gamla kvarnbyggnaden med vattenkraftverk i Lidan som fortfarande är i drift.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skövde
Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-607 37 13

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Kvarnös bostad är ett äldre bostadshus uppförd i början av 1900-talet. Bostaden helrenoverades 1977 och har därefter renoverats löpande, även på senare år, 2017, då tillbyggnaden har renoverats med ny toalett och tvättstuga och nytt yttertak. Boarean uppgår till ca 115 kvm enligt taxeringsinformationen, fördelat på 5 rum och kök. Bostadshuset är en 1,5 plans byggnad med torpargrund, timmerstomme, träpanel, 2-glasfönster och betongpannor på taket. Uppvärmningen sker med direktverkande el som produceras i vattenkraftverket.
Nedre plan rymmer hall med uppgång till övre plan, matrum med kakelugn (ej eldningsbar), Tv-rum, sovrum, fullutrustat kök, köksentré, toalett samt tvättstuga. Övre plan rymmer möblerbar hall med utgång till balkong (däck och räcke saknas), renoverad toalett med wc, tvätt och duschplats samt två sovrum. Vatten tas ur grävd, stensatt brunn. Avloppet är en 3-kammarbrunn med infiltration där infiltrationen gjordes om 2017 med 6 st infiltrationskassetter. Fiber finns indraget.
Bostaden är för närvarande uthyrd med en månadshyra om 3 500 kr i kallhyra. I detta ansvarar hyresgästen för trädgårdsskötsel och tillsyn av kraftverk. Hyregästen är uppsagd till och med 2019-10-01 men bor gärna kvar om möjlighet finns.

Ekonomibyggnader

Kvarnbyggnad

Före detta kvarnbyggnad uppförd 1934, idag märkt som industriminne, i tre våningar där bygden malde och hämtade sitt mjöl. Det bekräftas av den gamla kvarnkammaren som än idag finns kvar. I övrigt har byggnaden förändrats sedan dess, i huvudsak 1981 då byggnaden byggdes om till vattenkraftverk med installation av 2 generatorer på 132 respektive 45 kW. Anläggningen är automatiserad av Bevi och består av två turbiner med hydraulisk öppning med motvikter i källarplan. Vid full drift och produktion kan dessa tillsammans generera 750 000 kw på årsbasis. Nu är dock den lilla generatorn stillastående efter att lagret gått sönder och behöver bytas ut, en kostnad som uppskattats till ca 10 000 kr + arbete. Elcertifikaten har gått ut sedan en tid och elpriserna varierar, idag ges en ersättning på 25,5 öre per kwh och de senaste åren har årsintäkten varit ca 100 000 kr/år. Leverans av el sker till Kvänum energi. Dammfästet finns ca 130 meter uppströms från verket. Dammfästet är gjutet med dammluckor i trä och anlades även detta 1982.
Kvarnö vattenkraftverk har en vattendom från 1981 som i samband med 5 års provfiske år 1986 antogs och legaliserades. Dokumenterad fallhöjd 4,5 meter. Dessa dokument finns tillgängliga hos fastighetsmäklaren. I januari 2019 togs ett förslag fram till nationell plan för omprövning av vattenkraft för att uppnå moderna miljökrav. Nu pågår en remissrunda på förslaget som beräknas antas i slutet av 2019. Planen syftar till att ompröva miljötillstånden för vattenkraftverk och innehåller en tidplan för när de olika vattenkraftsverksamheterna ska omprövas mellan 2021-2040. Förslaget innebär möjlighet till 85 % finansiering av kostnaderna för att anpassa verksamheten till moderna miljökrav. Nuvarande ägare har anmält sin vattenkraft till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen har lämnat besked om att verksamheten bedöms vara sådan verksamhet att den omfattas av den nationella planen. Mer information om den nationella planen finns på Havs och vattenmyndighetens hemsida.

Ekonombyggnader

Vagnskjul/stallbyggnad
Äldre vagnskjul och stallbyggnad med äldre stalldel med två hästboxar, idag förråd. Logdel med plats för förvaring av mindre maskiner. Trästomme och plåttak.

Ladugård
Före detta ladugård där djurdelen tagits bort och ersatts av arbetsytor eller plats för maskinförvaring på gjuten platta eller grusat golv. Byggnaden har trästomme och plåttak.

Garage
Garagebyggnad med plåttak innehållande plats för en bil samt förvaringsutrymmen.

Skog och mark

Skogsmark

Kvarnö omfattar sammanlagt 50,5 ha produktiv skogsmark. Skogen ligger till viss del inom huvudägorna men är också fördelad på tre skiften en bit norr om gårdscentrum. Bra tillgänglighet och goda drivningsförhållanden. Kvarnö har skog i alla åldersklasser men skogsmarken erbjuder övervikt mot välväxande gallringsbestånd av gran i åldern 30-60 år samt äldre lövskogsbestånd. Virkesförrådet är uppskattat till 8 070 m3sk vilket gör att Kvarnö idag har ett genomsnittligt virkesförråd på 160 m3sk/ha vilket motsvarar genomsnittet för området. Boniteten uppgår till 8,0 m3sk och den löpande tillväxten är ca 342 m3sk/år. Trädslagsfördelningen är gran 66 %, tall 6 %, löv 22 % samt ek 6 %. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på 1 600 m3sk, i huvudsak gallring. Informationen är hämtad ur skogsbruksplan upprättad i april 2019.

Övrig mark

Det finns drygt 12 ha mark till Kvarnö, förutom den produktiva skogsmarken. Dessa utgörs i huvudsak av 3,7 ha inägomark som ej brukas aktivt, 1,5 ha biotopskydd samt 4,6 ha kraftledningsgata. Dessutom finns mark för vägar, tomt, impediment samt övrig landareal intill Lidan.

Jakt och fiske

Kvarnös marker ingår i älgskötselområde. Nuvarande markägare disponerar jakträtten själv. Vilttillgången bedöms som god. Fiske kan bedrivas i Lidan där tillgång finns på kräftor samt vanlig insjöfisk såsom gädda och abborre.

Naturvårdsavtal och biotopskydd

Naturvårdsavtalet med Skogsstyrelsen omfattar 1 ha benämnd som avd 18 i skogsbruksplanen. Avtalet löper ut 2054 och en engångsersättning har erlagts. Även ett biotopskydd om 1,5 ha finns på Kvarnö, avd 19 i skogsbruksplanen.

Rättsförhållande

Fastighet

Vara Ballstorp 3:10

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 50,5 ha
Betesmark 3,7 ha
Impediment 0,8 ha
Summa: 55,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skog med restriktion 11 000 kr
Bostadsbyggnader 321 000 kr
Ekonomibyggnader 93 000 kr
Summa: 425 000 kr

Inteckningar

Antal 4 st
Totalt belopp 1 500 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kristian Strandell
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0511-821 90
070-607 37 13

Senast inkomna fastigheter till försäljning