Kvatarp

I vackra Grännabygden
Areal: 37 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 6 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/6 2022
Vacker gård i Grännabygden.

Gården Kvatarp är belägen en mil nordost om Gränna i ett omväxlande skogs- och kulturlandskap. Den totala arealen är 37 ha varav 33 ha skogsmark med stor andel avverkningsmogen skog. Virkesförrådet är uppskattat till 7 750 m³sk och boniteten till goda 8,8 m³sk/ha. Byggnadsbeståndet utgörs av ett rymligt bostadshus, ladugård, snickarverkstad m.fl. ekonomibyggnader. I anslutning till gårdscentrum finns även en mindre damm.

Visning av fastighetens byggnader sker efter överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare.

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kvatarp

Reidar Pettersson

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 41

Bilder

Visa alla 25 bilder
Visa alla 25 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Gediget timmerhus i 1 ½-plan med källare under del av huset. Uppfört i början av 1900-talet. Boyta 160 m² och biyta 58 m² enligt fastighetstaxeringsuppgifter. Den verkliga boytan torde dock vara större då invändig area i bottenplanet är ca 130 m². Längre tillbaka i tiden användes del av nedre plan som affär.

Torpar-/källargrund, stomme i timmer och fasad av trä, samt tak med betongpannor. Eldstäder har ej varit i bruk på många år varför de måste kontrolleras innan användning. Uppvärmning med vattenburet värmesystem (bergvärme). Eget vatten från grävd brunn, belägen i källaren. Avlopp till avloppsbrunn med infiltration, belägen på grannfastigheten (skriftligt servitut saknas). Fasaden är tilläggsisolerad och utbytt för ett antal år sedan förutom på den norra gaveln ​(träpanel, locklist, fönsterfoder samt knutbrädor finns dock lagrat på fastigheten och ingår i fastighetsaffären).

Nedre plan: Hall/entré. WC. Äldre kök med kyl, frys och elspis. Vardagsrum med öppen spis samt garderob. Rum med garderob. Tvättstuga med tvättmaskin och dusch. Förråd med bergvärmepump från 2007 (Nibe). F.d. pannrum med skorsten (insatsrör finns).

Övre plan: Mindre hall. Kök med diskmaskin, elspis, kyl, frys, vedspis samt skafferi. Rum med vedkamin och två garderober. WC. Sovrum med två garderober. Utrymme/rum med liten kokvrå samt kylskåp.

Källare: Under del av huset. Inrymmer vattenbrunn och pumpanläggning (vattnet har lågt ph-värde).

Driftskostnader

Driftskostnad ca 34 600 kr/år som fördelas enligt följande: försäkring ca 3 300 kr (enbart bostadshuset), el ca 18 000 kr, avlopp ca 900 kr, renhållning ca 3 500 kr, samt fastighetsavgift ca 8 900 kr.

Energideklaration

För energideklaration se dokument.

Ekonomibyggnader

Garage/brygghus/cykelbod

Byggnad av trä med tegeltak. Byggnadsarea ca 60 m².

Ladugård

Timrad ladugård med plåttak. Troligen uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnadsarea ca 300 m². Äldre djurdel, förrådsutrymmen, ränne samt säd-utrymme med spannmålskross. Ett äldre sågverk står på rännet och ingår i köpet av fastigheten.

Vedbod

Byggnad av trä med plåttak. Byggnadsarea ca 60 m².

Snickarverkstad

​Uppförd av trä med tak av plåt/eternit. Byggnadsarea ca 90 m². Bandsåg, svarv, pelarborrmaskin, bandputs och kombimaskin (fräs, hyvel, planhyvel och såg) ingår i köpet av fastigheten.

Övriga anläggningar

På fastigheten finns en trevlig damm i anslutning till gårdscentrum.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken består av totalt ca 2,5 ha åker och bete enligt skogsbruksplanen. Marken är muntligen upplåten denna växtsäsong ut.

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten utgörs till stor del av avverkningsmogen skog. En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Skogspartner år 2017. Skogsbruksplanen har därefter skrivits upp med tillväxt vid två tillfällen, sammanlagt med fyra års tillväxt. Enligt denna uppskrivna skogsbruksplan utgörs fastigheten av 33,0 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 7 975 m3sk. Enligt ägarna avverkades barkborreträd om ca 120 m³sk under 2019. Under maj 2022 kommer också
ca 100 m³sk vindfällen att avverkas. Ett beräknat virkesförråd vid försäljningstidpunkten kan således beräknas till
7 975 – 120 – 100 = 7 755 m³sk.

Boniteten på fastigheten är goda 8,8 m³sk/ha. Trädslagsfördelning: gran 50%, tall 9%, löv 40% samt ek 1%. För övrig info se bifogad skogsbruksplan.

Avdelning 18 (0,2 ha) samt 25 (0,2 ha) är nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen.

Jakt

Jakten är upplåten t.o.m. 2024-06-30. Inget vederlag skall erläggas.

Älgjakt sker i dagsläget tillsammans med grannfastigheter.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Kvatarp 1:3, 1:5

Ägare

Marita Johansson 1/2
Gull-Britt Johansson 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 35,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 33,0 ha
Inägomark 2,5 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,4 ha
Vatten 0,2 ha
Summa: 37,3 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Antal 2 st
Totalt belopp 652 500 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier