Kvemokilen

Naturskön fastighet om 175,3 ha produktiv skog, 21 883 m³sk. Jakt i VVO.
Areal: 325 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 000 000 SEK
Anbudsdag: 27/9 2021
Högt och vackert belägen skogsfastighet om ca 325 ha, i västra nordvästra Jämtland. Fastigheten angränsar mot norska gränsen och är belägen i Kvemokilen, ca 2 mil väster om Gäddede. Mycket naturskönt område där fastigheten är omgiven av både svenska och norska fjälltoppar. Hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng ger mycket trevliga jaktmarker. Total areal om 325 ha, varav ca 175,3 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 21 883 m³sk, varav 5 137 m³sk är S2 skog. Goda möjligheter för den som söker större skogsfastighet i naturskönt område, med både produktiv skog samt möjlighet till jakt på stora arealer. Fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 ha.

-Rekreation, naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjällen, ger naturligt ett högt rekreationsvärde i form av jakt och fiske i vacker natur
-Produktion, äldre skog som uppnått slutavverkningsmogen ålder ger möjlighet till viss direktavkastning samt täckning av löpande driftskostnader
- Kapitalplacering, fina gallringsskogar som ökar den årliga volymen/värdet på fastigheten
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (9)

Foto: Kalle Lennartsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i augusti 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Fastigheten är välskött och i två sammanhängande markområden. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 175,3 ha och har ett virkesförråd om 21 883 m³sk varav 5 137 m³sk är S2 skog. Skogsbruksplanen visar vidare på stor andel skog som är äldre än 120 år, ca 15 738 m3sk. Fastigheten är grandominerad (71 %), resterande andel löv.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag en nyckelbiotop registrerad på fastigheten i avdelning 28, se skogsbruksplanen (källa SeSverige).

Jakt

Fastigheten ligger i naturskönt område och sträcker sig från Norskagränsen mot de högre höjdlägena där skogen får en mer fjällbarrskogsliknande karaktär, vilket således ger olika förutsättningar avseende vilt och vilttillgång.

Fastigheten ingår i idag i viltvårdsområde om ca 9 000 ha. Viltvårdsområdet är uppdelat i två olika jaktlag för älgjakten där denna fastighet ingår i Byggets jaktlag som jagar på ca 2 900 ha med ca 14 medlemmar i jaktlaget.

Småvilt och björn jagas inom hela viltvårdsområdet.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per den 1/7 2022 om inget annat överenskommes.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt.

Vägbom

Det finns en vägbom på fastigheten, nyckel till den finns hos Arne Kvemo i närområdet, hans telefonnr är +47 918 52 286.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Kvemokilen 1:2

Ägare

Mariann Gabrielsson 1/4
Olga Kvemo 1/2
Roger Danielsson 1/16
Emma Danielsson 1/16
Kai Kvemo 1/16
Nancy Kvemo 1/16

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 326,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 175,3 ha
Impediment 148,4 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Vatten 0,7 ha
Summa: 325,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 3 955 000 kr
Skogsimpediment 138 000 kr
Summa: 4 093 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Kvemokilen och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning