Kviarp

Grovskog och inägomark
Areal: 47 ha
Kommun: Jönköping
Objektstyp: Gård
Prisidé: 7 700 000 SEK
Anbudsdag: 18/6 2024

I byn Kviarp norr om Forserums samhälle ligger Kviarp 1:8 & 1:9. Fastigheten utgörs av vackert beläget gårdcentrum med utsikt över landskapet i väster, samt 15 ha inägomark och 28 ha skogsmark. Virkesförråd om 7 096 m³sk, varav 5 683 m³sk är S1-S2-skog. Här finns också goda möjligheter till jakt och övrig rekreation.

Kontakta Areal

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kviarp

Karl Magnusson

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 25

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus i 1,5-plan ursprungligen uppförd år 1896 enligt Gods och Gårdar. Boyta 120 m² enligt fastighets-taxeringsuppgifter. Grunden är delvis källargrund och delvis torpargrund. Stomme av timmer. Fasad av stående träpanel. Två-glasfönster. Yttertak av betongpannor.

Huset är delvis raserat och kraftigt fuktskadat då taket inte varit tätt.

Energideklaration

Ingen energideklaration har upprättats då huset är delvis raserat.

Driftskostander

Inga driftkostnader kommer specificeras då ingen bott i huset på många år och relevanta driftkostnader saknas.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad uppförd på stenfot med timrad stomme och yttertak av plåt. Inrymmer fähusdel med gjutet golv samt loge och ränne. Byggnadsarea om ca 340 m2. Byggnaden har stort underhållsbehov.

Magasin/vagnsskjul

Uppförd på stenfot. Stomme och fasad i trä. Yttertak av eternit. Byggnadsarea om ca 75 m2. Byggnaden är delvis raserad.

Bod

Uppförd på stenfot. Stomme och fasad i trä. Yttertak av delvis plåt och delvis lertegel. Byggnadsarea om ca 60 m2. Byggnaden är delvis raserad.

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken består enligt skogsbruksplanen av totalt 28,2 ha produktiv skogsmark. Sedan planen upprättades har 78 m3sk vindfällen upparbetats virkesförrådet vid försäljningstidpunkten uppgår således till 7 174 - 78 = 7096 m3sk. Trädslagsfördelning gran 73 %, tall 17 % och löv 10 %.Bonitet om 8,5 m3sk/ha.

Skogsmarken har ett bra vägnät vilket gör större delen av skogen lättåtkomlig. Då skogen inte varit brukad på många år så är behovet av skogliga åtgärder stort. För mer information se bifogad skogsbruksplan.

Åker- och betesmark

Inägomarken består enligt skogsbruksplanen av totalt 15,1 ha och utgörs av ca 8,3 ha åkermark och ca 6,8 ha betesmark.

Inägomarken är muntligen upplåten under växtsäsongen 2024. Därefter är inägomarken fri för köparen.

Jakt

Jakträtten står till köparens förfogande. På fastigheten finns sedvanligt vilt som älg, rådjur, hare, räv och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Jönköping Kviarp 1:8 & 1:9

Ägare

Rolf Roland Kurtsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,2 ha
Myr/kärr/mosse 1,7 ha
Inägomark 15,1 ha
Väg och kraftledning 1,2 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 46,7 ha

Taxeringsvärde

För taxeringsvärde se prospekt.

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 35 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Jönköping

Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Alla objekt från Jönköping

Ansvarig mäklare

Karl Magnusson
Karl Magnusson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 42
070-536 76 25

Fastighetsmäklare

Reidar Pettersson
Reidar Pettersson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 41
070-536 76 41

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier