Kylen

Variationsrika obebyggda skogsfastigheter, huvudsakligen i ett skifte.
Areal: 43 ha
Kommun: Osby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2020
Variationsrika obebyggda skogsfastigheter, huvudsakligen i ett skifte, på gränsen till Småland. Skogen domineras av växtliga ung- och medelålders granskogar med hög löpande tillväxt, men det finns även skvattrammossar där man kan hitta sina egna skånska hjortron goda år och slutligen därtill lövdominerade bestånd med stort inslag av ädellöv. Därutöver två fristående skiften, varav det ena är del av en ö i Örsjön.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hässleholm
Garnisonsvägen 16
281 35   Hässleholm
Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-590 99 41

Bilder (17)

Foto: Martin Lindskog, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättad av Peter Andersson, mars 2020.
Virkesförrådet uppgick vid inventeringstillfället till drygt 4500 m³sk. Med tillägg för 2020 års tillväxt beräknas virkesförrådet uppgå till drygt 4700 m³sk.

I angivna arealer i skogsbruksplanen ingår vare sig arealen eller virkesförrådet för de två friliggande skiftena av fastigheten Osby Kylen 3:6. Arealen för de två skiftena uppskattas uppgå till 1 hektar.
Kontakta Martin Lindskog för kartmaterial och ytterligare information.

Nyckelbiotoper

Ingen nyckelbiotop noterad i Skogens pärlor vid denna fastighetsbeskrivnings upprättande.

Jakt

Tillgänglig för köparen fr.o.m. 2021-07-01.

Fiske

Vattnet i Örsjön är skiftat och fisket är enskilt. Fiskerättsutredning pågår för närvarande genom Örsjöns-Lillasjön FVOF försorg. Föreningen har beslutat att inte fiska kräftor sedan två år tillbaka med hänsyn till en förmodad minskad stam samt inleda provfiske under 2020.

Rättsförhållande

Fastighet

Osby Kylen 3:6 och 3:9

Ägare

Nils-Olov Ek 1/2
Karin Ek 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 38,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 40,7 ha
Väg och kraftledning 1,8 ha
Summa: 42,5 ha

Taxeringsvärde

För mer information se prospekt.

Inteckningar

Penninginteckningar om 474 500 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Martin Lindskog
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0414-178 70
070-590 99 41

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning