Kymbo Kattarp 2

Jord och skog i Kymbo
Areal: 36 ha
Kommun: Tidaholm
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 950 000 SEK
Anbudsdag: 20/9 2023
Lantbruksfastighet med jord, skog och gårdscentrum, mellan Tidaholm och Falköping.

I den sydöstra delen av Falbygden, utmed väg 47 ligger Kattarp 2. Gården består av ett gårdscentrum som omges av produktiv jordbruksmark i ett varierande småbrutet landskap. Väster och söder om gården finns två friliggande skiften med skogsmark samt ytterligare lite jordbruksmark. Byggnadsbeståndet består av en äldre bostad med stort renoverings-/moderniseringsbehov, en maskinhall uppförd år 2012 samt övriga äldre ekonomibyggnader.

Kontakta Areal

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Kymbo Kattarp 2

John Enander

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Bilder

Visa alla 29 bilder
Visa alla 29 bilder

Foto: John Enander, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnaden på Kattarp har ett äldre ursprung, uppförd med trästomme som står på stenfot och krypgrund. Fasad av stående träpanel och tak av betongpannor. Byggnaden har ett eftersatt underhåll och är därför i stort behov av renovering. Invändigt finns flera av de gamla detaljerna bevarade såsom spegeldörrar, gamla listverk och två murstockar med tillhörande köksspis, braskamin, kakelugnar i vacker stil och en rörspis på övre plan. Samtliga eldstäder är dock ej godkända att elda i och kräver åtgärder för att godkännas. Köket är omodernt och toalett/dusch saknas i bostaden. Dock finns en godkänd enskild avloppsanläggning med trekammarbrunn och infiltration, anlagd år 2007 i trädgården. Denna är framdragen till bostaden och kopplad till köksavloppet. Strax därefter grävdes ny vattenbrunn med nedlagd slang till bostaden, men ej nedgrävd el till vattenpumpen. Fiber finns anslutet.

Bostaden består i markplan av huvudentré via glasveranda, entréhall, kök, skafferi, farstu, vardagsrum, sal och kammare. På övre plan finns två inredda sovrum, en stor och öppen hall samt fyra kattvindar. Hallen och kattvindarna är ej inredda.

Energideklaration och överlåtelsebesiktning kommer ej upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Ladugården

Höghusbyggd ladugård från år 1946. Byggnaden är uppförd med stensatta väggar kring djurdelarna samt trästomme och träväggar i övriga delar. Taket är omlagt med plåt. Byggnaden har en äldre och klassisk inredning med gammal båspallsinredning och kalv-/grisboxar i djurdelen samt ett ovanliggande ränne, körloge och övriga logdelar för förvaring. Bakom ladugården finns en hårdgjord platta och en gödselbrunn i betong.

Maskinhallen

År 2012 byggdes maskinhallen med trästomme, träväggar, plåttak och grusat underlag. På gaveln finns en industriport. Byggnaden omfattar ca 370 kvm och består av ett öppet utrymme för maskinuppställning m.m.

Flygel, garage m.m.

Ursprungligen flankerades bostaden av två flygelbyggnader. En av flyglarna är till stor del nedrasad och utom räddning. Den andra flygeln har allvarliga skador till följd av tidigare fuktinsläpp. Den står dock upp och är under senare tid försedd med plåttak. Invändigt finns en drängkammare, ett litet kök, hall och ett loft. Från en gavel finns ingång till den gamla tvättstugan som också varit smedja en gång i tiden. Även denna byggnad har många äldre och karaktäristiska detaljer kvar, men är i omfattande behov av upprustning.

På gården finns även en garagebyggnad, isolerad med betonggolv, murade väggar och tak av eternit. Två träportar på gaveln.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Försäljningen omfattar 16,3 ha stödberättigande åkermark, fördelad i flera brukningsskiften som finns väl samlade kring gården. Åkermarken finns på bördig fastmarksjord med tillfredsställande dränering via täckdiken. Bestesmarken utgör drygt två hektar och finns på fastigheten Hällestorp 1:6.

Åker- och betesmarken är utarrenderad till 2024-12-31. Arrendekontraktet är skriftligen uppsagt. Arrendeintäkten som uppgår till 35 000 kr/år, exkl moms, tillfaller köparen avseende brukningsåret 2024.

Skogsmark

Fastigheterna har en samlad produktiv skogsmark om 15,2 ha. Skogen finns i ett rekatangulärt friliggande skifte i söder samt i den södra delen av Hällestorp 1:6. Skogen som tillhör Hällestorp 1:6 utgörs av ett ungskogsbestånd med planterad gran, ca 8 år. Boniteten på detta skifte uppgår enligt plan till hela 11 m³sk. Skogsmarken till Kattarp 1:3 fördelas med ungefär halva arealen ungskog (10 -25 år) och den andra halvan med äldre och slutavverkningsmogen skog. Ungskogsbestånden har ett föreliggande röjningsbehov.

Det samlade virkesförrådet uppgår enligt skogsbruksplaner från juni 2023, till 2 340 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om ca 154 m³sk/ha. Medelboniteten för Kattarp 1:3 är beräknad till 7,9 m³sk.

Se bifogade skogsbruksplaner för ytterligare information om skogsmarken.

Övrig mark, samfällighet m.m.

Den övriga marken utgör ca 2,3 ha och består av vägar, gårdsplan och annan mark som ej kan härledas till något specifikt ägoslag.

Fastigheten Hällestorp 1:6 består av två mindre skiften om sammanlagt 0,27 ha som har ett outrett ägande enligt fastighetsregistret. Denna areal är ej medräknad i sammanställningen över försäljningsobjektets areal. Hällestorp 1:6 har även andel i samfälligheten Hällestorp S:1 med 12,5 %. Denna samfällighet omfattar ca 3,6 ha med ett uppskattat virkesförråd om 1 660 m³sk. Försäljningsobjektets andel i samfälligheten är ej medräknad i sammanställda arealer och virkesförråd.

Jakt och fiske

Jakträtten är ej upplåten och övergår därmed till köparen eller den köparen anvisar på tillträdesdagen. Kattarp 1:3 har andel i samfällt fiske i Tidan (2,22 5 i Tidaholm Kymbo FS:6).

Rättsförhållande

Fastighet

Tidaholm Kattarp 1:3, Hällestorp 1:6

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,2 ha
Åkermark 16,3 ha
Betesmark 2,2 ha
Övrigmark 2,3 ha
Summa: 36,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 1 527 000 kr
Betesmark 157 000 kr
Skogsmark 933 000 kr
Tomtmark 181 000 kr
Bostadsbyggnader 343 000 kr
Ekonomibyggnader 621 000 kr
Summa: 3 762 000 kr

Inteckningar

Antal 3 st
Totalt belopp 20 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver Förvärvstillstånd. Köparen ansvarar för kostnaden för ansökningsavgiften.
För mer information se prospektet

Försäljningssätt

För mer information se prospektet

Karta

Mäklare

Areal | Skövde

Vasagatan 35 B
541 31   Skövde
Alla objekt från Skövde

Ansvarig mäklare

John Enander
John Enander
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
0708912791

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier