Laforsen

Cirka 155 ha skogsmark nordväst om Ljusdal, till stora delar berörd av branden 2018. Jakt inom Gammelvallens VVO.
Areal: 198 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 3 500 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
Cirka fyra mil nordväst om Ljusdal finns detta välarronderade skogsskifte vackert beläget vid älven Ljusnan. Försäljningsobjektet utgörs av ca 155 ha produktiv skogsmark som till stora delar brandhärjades 2018. Föryngringsåtgärder i form av plantering och lämnande av fröträd har utförts, dock återstår ca 7 ha att plantera. Försäljningsobjektet erbjuder bra åtkomst genom befintligt vägnät. Jakt inom Gammelvallens VVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (15)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten drabbades hårt av den stora branden som härjade 2018, då merparten av skogen brandskadades. Den brandskadade skogen har därefter avverkats och återbeskogningsåtgärder har utförts i form av plantering och lämnande av fröträd. Det återstår ca 7 ha att plantera, avdelning 20 i bifogad skogsbruksplan, vilket ny ägare har att ombesörja och bekosta.

För fastigheten finns en skogsbruksplan som ursprungligen upprättades av Kjell Nilsson på Skogsstyrelsen 2004. Planen har sedan ajourförts av Holmen Skog efter branden och de utförda åtgärderna. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 155,1 ha och virkesförrådet har beräknats till 5 807 m³sk. Av detta utgörs ca 1100 m³sk av fröträd och ca 3 300 m³sk återfinns i NO-områden. Boniteten anges till 4 m³sk/ha

Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvärden

Avdelning 14 är registrerad som biotopskydd och för vilken säljaren tidigare har erhållit ersättning. Avdelning 13 är av Skogsstyrelsen registrerat som höga naturvärden.
Källa: Skogens Pärlor

Jakt

Fastigheten är belägen inom Gammelvallens Viltvårdsområde som omfattar ca 5 200 ha, kontaktperson är Tor Lindqvist telefon 070-340 83 81. Jakten är upplåten för innevarande jaktår 2021/2022.

Fiske

Fisket i området administreras av Ljusdals FVOF. Se mer information på http://www.ljusdalsfvo.se/

Fastighetsbildning

Då området är del av en större fastighet måste lantmäteriförrättning ske. Området kan antingen fastighetsregleras till annan lämpad fastighet som redan ägs av köparen eller avstyckas som egen fastighet. Köparen bekostar fastighetsbildningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Föne 7:32, omr av

Ägare

Helén Jonsson Nordgren 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 155,1 ha
Skog med restriktion 13,9 ha
Myr/kärr/mosse 19,3 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 6,7 ha
Vatten 13,6 ha
Summa: 211,7 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningsobjektet är del av fastighet saknas separat fastställt taxeringsvärde.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning