Lågarö

Havsnära egendom med stor potential. Möjlig för juridisk person att förvärva.
Areal: 43 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Gård
Prisidé: 8 800 000 SEK
Anbudsdag: 2/12 2020
Visning:
28/11 kl 10:00-11:00
22/11 kl 10:00-11:00
På Rådmansö, där Roslagens skärgård börjar, finner vi detta pittoreska sjömanshemman från 1800-talet. Wessmans på Lågarö är en gård som har potential att bli en riktig skärgårdspärla, Egendomen är belägen nära byn Lågarö och är med sin 43 hektar en utmärkt gård för den som vill kombinera jord och skog med ett havsnära boende. Även juridisk person har möjlighet att förvärva Egendomen.

Område
Wessmans gård är belägen utanför den lilla byn Lågarö på Rådmansö, cirka 1,5 mil öster om Norrtälje. I området finns likväl permanentbostäder som sommarhus och gårdar. Egendomen består av tre skiften, varav gårdscentrum med cirka 14 hektar mark är beläget mellan byarna Södersvik och Lågarö. de andra skiften är rena skogsskiften och ligger nordväst respektive nordöst om gårdscentrum. Fastigheten har även anslutning mot Prästfjärden och Norrtäljeviken.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Stockholm
Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Bilder (35)

Foto: Victor Vretlund, Anton Stolpe Nordin, Areal.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadshuset är troligtvis uppfört kring sekelskiftet 1900 i 1 ½-plan med en kringliggande lummig trädgård. Byggnaden har en taxerad boyta om 138 kvm samt 6 kvm biyta, byggnadens innermått uppgår till 7,4 X 10,7 meter exklusive utbyggnaden. Den invändiga standarden är äldre och huset är i behov av upprustning.

Bostadshuset är uppfört i träkonstruktion och vilar på en murad torpargrund. Taket är nyligen bytt och består av lertegelpannor. Fönstren är genomgående kopplade tvåglasfönster. Bostadshuset värms upp med hjälp av direktverkande el-radiatorer. Dricksvatten tas från enskild djupborrad brunn. Avloppet sker via trekammarbrunn med infiltration och slamtömning. På den västra sidan finns skador på fasaden.

Nedre botten:
Från entrén på husets framsida kommer man in i rymlig hall där även trapphuset till övre botten finns. Till höger finns köket med äldre inredning och är utrustad med spis, kyl/frys samt vedspis. Genom köket kommer man sedan in till en sal med kakelugn, som inte är provtryckt. Till höger finns två sovrum i fil och vidare ett mindre badrum med toalett, dusch, tvättställ samt varmvattenberedare.

Övre botten:
Från trappen i hallen på nedre botten nås övre botten med en liten kammare, kök, mindre sal samt ett litet sovrum. Vidare finns på övre botten ett badrum med dusch, toalett och tvättställ.

Energideklaration

Någon energideklaration finns ej och kommer inte att upprättas i samband med försäljningen.

Ekonomibyggnader

Snickarbod

Byggnaden är belägen intill bostadshuset och har en stomme av trä stående på stengrund och med tak av tegel. Byggnadsytan på mark är ca 4,2 * 11 m. I byggnaden finns på nedre plan en äldre tvättstuga och snickarbod. På övre plan finns en hall, gästrum med elelement och ytterligare ett rum med pigkammare.

Vedbod

Mellan snickarboden och ladugården finns en vedbod trästomme och tegeltak som mäter ca 3,6 * 5,2 m i byggnadsyta. I byggnaden finns ett vedförråd och utedass.

Ladugård

På gårdscentrum finns en äldre ladugård. Ladugården är väldigt dåligt skick och byggnaden beträds på egen risk.

Bakom ladugården finns en äldre förrådsbyggnad där taket har ramlat in.

Båthus

Söder om gårdscentrum, vid Prästfjärdens strand finns ett båthus med tillhörande bryggor. Båthuset tillhör egendomen och brukas tillsammans med två servitutshavare för bryggorna som även har nyttjanderätt får båthuset. Egendomen har även båtplats vid en av bryggorna. Byggnaden är uppförd i träkonstruktion med stående träpanel och med panoramafönster ut mot vattnet.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Till fastigheterna hör enligt skogsbruksplanen 5 ha inägomark som ligger belägen på hemskiftet. Inägomarken utgörs till största del av åkermark. Inga stödrätter för EU-stöd medföljer.

Skogsmark

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog med inventeringstidpunkt 2020-06-02. Arealen produktiv skogsmark uppgår till totalt 36,5 ha. Vid planens upprättande uppgick det totala virkesförrådet till 5 959 m3sk. Sedan planens upprättande har 602 m3fub slutavverkats varpå det totala virkesförrådet för närvarande bedöms uppgå till cirka 5 234 m3sk efter om räkningstal mellan m3sk och m3fub på 0,83. Detta ger ett medeltal om cirka 143 m3sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 5,6 m3sk/ha. Avverkningen har skett på granbarkborreangripen skog samt stormfällen efter stormen Alfrida.

Trädslagsfördelningen utgörs i dagsläget av 35 % tall, 48 % gran och resterande 17 % löv. I åldersklassfördelningen kan man se att det finns en stor andel skog i åldrarna 95 – 120 + år samt skog i åldrarna 15 – 35 år. Fördelningen på huggningsklasser har därmed en tyngdpunkt på huggningsklass G1 (24%) och S2 (43%).

Skogsmarkens målklasser är enligt skogsbruksplanen 90,4 % PG-skog, vilket är skog med målet att producera avverkningsbar skog med generell hänsyn till natur och kulturmiljön. Resterande 9,6 % är NO och NS-skog med mål att bevara och utveckla naturvärden.

Ovanstående fördelning på huggningsklasser, trädslag och målklasser är bedömda innan ovanstående avverkning skett. Fördelningen kan därmed ha förändrats.

För mer information om skogen se delar av skogsbruksplan längre fram i prospektet eller kontakta någon av handläggarna.

Jakt

På fastigheterna är jakträtten upplåten till och med 30 juni 2021. Markerna ingår i Norrtälje södra Viltvårdsområde. På markerna förekommer bland annat älg, vildsvin och rådjur.

Fiske

Fastigheterna har andel i flertalet fiskesamfälligheter, där fiskerätt troligtvis finns. Förhållandet för fiskesamfälligheterna är okänt. I övrigt lyder de generella fiskerättigheterna för östersjökusten.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Lågarö 8:10, Lågarö 8:22 samt Rådmanby 9:6

Ägare

Pingstförsamlingen 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret 40,5258 ha. För mer information se prospekt.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. För mer information se prospekt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person såväl som för juridisk person (exempelvis aktiebolag) till följd av att fastigheten ligger belägen i glesbygdsområde. Inget hinder föreligger i övrigt för juridisk person att förvärva fastigheterna då dessa ägs av juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Mäklarassistent

Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
070-625 98 03

Jag är intresserad av fastigheten Lågarö och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning