Landbobyn

19 ha produktiv skogsmark.
Areal: 33 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Lantbruk
Prisidé: 850 000 SEK
Anbudsdag: 21/9 2021
En skogsfastighet fördelat på fyra skiften, varav ett i direkt anslutning till Vanån. Totalt 19 ha produktiv skogsmark med virkesförrådet ca 2 200 m³sk, ca 1700 m3sk avverkningsbart.
Jakt i Landbobyns VVO och Fiske i Venjans södra FVO.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (15)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 19 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 2 186 m³sk, vilket motsvarar ca 115 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 62 % av virkesförrådet medan gran har 34 % och lövträd har 4 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,0 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till ca 58 m³sk. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen. Inventeringen är gjord av Jerker Axelsson juni 2021.

Skogsvård

I skogsbruksplanen är bestånd 1, 3, 4, 6 och 7 markerade som kalmarker, säljaren kommer ej att utföra någon skogsvård på fastigheten, såsom markberedning, plantering, röjning m.m.

Jakt

Ingår I Landbobyns VVO med jakt på ca 4 000 ha.

Fiske

Ingår I Venjans södra FVO.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt utmarkerade. Någon ytterligare uppmärkning av gränserna kommer ej att utföras.

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Fastigheten berörs enligt Se Sverige inte av några nyckelbiotoper, naturvärden eller fornlämningar

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen måste alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn skall tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Landbobyn 16:5

Ägare

Isac Edevång Plan 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 19,0 ha
Impediment 13,4 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 33,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 696 000 kr
Skogsimpediment 24 000 kr
Summa: 720 000 kr

Förvärvstillstånd

Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för fysisk person och juridisk person. Fastigheterna ligger inom sk glesbygdsområde. Ansökningsavgift 4 600 kr. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. För juridiska personer är avgiften 7 100 kr.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Fastighetsmäklare

Fredrik Luhr
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-650 40 83

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning