Budgivning pågår!

Landgården - Skallskog

Fäbod och skog
Areal: 4 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Gård
Prisidé: 500 000 SEK
Fäbodstuga i vackra Skallskog

Budgivning

Budgivare 4 450 000 SEK 2022-10-28   kl. 14:09
Budgivare 2 430 000 SEK 2022-10-05   kl. 10:29
Budgivare 1 410 000 SEK 2022-10-03   kl. 16:12
Budgivare 2 400 000 SEK 2022-10-03   kl. 16:11
Budgivare 1 350 000 SEK 2022-09-21   kl. 12:16

Nu erbjuds en fäbodstuga samt skog i ett sammanhängande i område beläget i det vackra Skallskog väster om Leksand. Stugan och skogen är belägen mellan Leksand och Dala-Järna och är lätt tillgänglig från allmän väg. Fäboden Skallskog med anor från 1500-talet är än idag levande med betande kor. Fastigheten är berörd av den pågående omarronderingen i västra Leksand, förrättningen har avslutats men beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Visst renoveringsbehov föreligger.

Kontakta Areal

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Landgården - Skallskog

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Stugan

Fäbodstugan är en mindre byggnad uppförd i timmer med takbeklädnad av plåt. Stugan har en enklare köksinredning och här finns även en vedspis. I storstugan finns en öppen eldstad och väggfast våningssäng. Murstocken har fyra pipor och kontrollbesiktigades år 2020. El samt vatten och avlopp saknas. Bjälklag av trä. Grunden är murad och uteluftventilerad så kallad ”torpargrund”. Visst renoveringsbehov föreligger. Utöver stugan finns här en mindre förrådsbyggnad samt ett väl fungerande torrdass. Sommartid kan vatten till disk etc. hämtas direkt ur bäcken.

Skog och mark

Skogsmark

All skogsmark ligger i ett skifte i anslutning till stugan och genom marken rinner en vacker bäck.

Skogsbruksplan saknas över fastigheten, dock finns skogliga data insamlad av Lantmäteriet i samband med omarronderingen. Observera att denna data avser förslag för fastigheten och gäller efter att förrättningen vunnit laga kraft.

Av skogliga data kan man utläsa följande. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 3,6 hektar och det samlade virkesförrådet summeras till 761 m³sk, varav ca 59 % gran, 15 % tall och resterande björk och övrigt löv. All skog finns inom åldern 40 till 90 år och huvudsakligen mellan 40 och 50 år. Ståndortsindex befinner sig mellan G24 och G28.

Stora delar av det som idag är skogsmark är tidigare fossil åkermark och är präglat av det tidigare fäbodbruket. Detta påverkar hur skogsbruk får bedrivas på fastigheten. Fastigheten berörs av Fornlämningar samt kulturlämningar.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Omarrondering

En omarrondering syftar till att möjliggöra ett rationellt skogsbruk med ökad produktivitet och därmed både främja en positiv landsbygdsutveckling och bidra till en förstärkt råvarubas för skogsindustrin. Ansökningar om omarrondering i västra Leksand inkom under år 2013 och tillstånd beviljades år 2015.

Ytteråkerö 8:15, är relativt litet berörd av omarronderingen. I stort sett har endast dess yttergränser justerats något, fastighetens totala storlek har utökats.

Förrättningen avslutades den 12 maj i år men har överklagats. När förrättningen kan vinna laga kraft är oklart. Protokoll finns att ta del utav genom att kontakta ansvarig mäklare. Under tiden som omarronderingen har pågått har avverkningsförbud rått. Avverkningsförbudet ligger kvar fram tills att tillträdesbeslutet vinner laga kraft.

Fastighetsägarens kostnader för förrättningen är erlagda av nuvarande ägare. Det som återstår att betala är skifteslikviden, den preliminära skifteslikviden för ägaren av Ytteråkerö 8:15 är 8 376 kr. Likviden skall erläggas inom två månader från att ersättningsbeslutet vunnit laga kraft. Sker tillträde av en ny ägare före laga kraft vunnet beslut ska skifteslikviden erläggas av den nye ägaren.

En köpare av fastigheten skall vara medveten om och acceptera Lantmäteriets beslut angående förrättningen. En klausul om detta kommer att skrivas mellan parterna i köpekontraktet.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Skogs viltvårdsområde. Ordförande är Bertil Hedlund, Leksand.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Ytteråkerö 8:15

Ägare

Erik Persson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 4,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 208 000 kr
Tomtmark 97 000 kr
Bostadsbyggnader 159 000 kr
Ekonomibyggnader 16 000 kr
Summa: 480 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för både fysisk och juridisk person (exempelvis aktiebolag). Ansökan om förvärvstillstånd sker först efter att köpekontrakt tecknats.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier