Lång-Rösten

Obebyggd skogsfastighet belägen strax norr om Alfta invid sjön Långrösten. Produktiv skogsmarksareal om ca 48 ha med ett virkesförråd om ca 3 500 m³sk. Jakt i Alfta Norra VVO.
Areal: 61 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 150 000 SEK
Anbudsdag: 16/12 2019
Här har ni möjligheten att förvärva en fin ungskogsfastighet norr om Alfta. Ungskogarna har visserligen röjningsbehov men görs åtgärderna omgående så görs de i rätt tid. Åtgärdsbehovet är ännu inte eftersatt och möjligheten finns ännu att till rätt pris skapa en fin tillväxtfastighet med bra bilvägnät.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsuppgifter

Skogsmarken är inventerad i augusti 2019 av Bo Rosén, Bellton Konsult AB och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 48,3 ha. Virkesförrådet uppgår till 3 573 m³sk vilket ger ett medelförråd om 74 m³sk/ha. Åldersfördelningen är någorlunda jämn men med en övervikt på yngre skog. Medelboniteten är skattad till 4,5 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 160 m³sk/år (3,3 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Naturvärden

Avdelningarna 6 och 35 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med höga naturvärden. Avdelningarna 4, 18 och 19 är av Skogsstyrelsen registrerade som områden med sumpskog. Källa. SkogensPärlor och SeSverige.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Alfta Norra VVO om ca 28 000 ha. Lars Wälås, telefon 070-688 68 06, är ordförande och kan svara på frågor om jakten.

Fiske

Fastigheten är belägen inom Alfta Fiskevårdsförenings förvaltning. Se mer information på www.alftafvof.se

Lång-Rösten

Långrösten är av Ovanåkers kommun omnämnd i LIS-planen. "LIS-område är sjöns östra sida, undantaget grön- och blå-markerade områden. LIS-området är lämpligt för bostäder och verksamheter för friluftsliv/turism. Närområdet till etablerad badplats är endast lämpligt för anläggning som betjänar friluftsliv / turism. Generellt bör ytterligare lokaliseringar i största möjliga utsträckning samnyttja befintligt vägsystem. Varje lokalisering ska särskilt prövas mot syftet i riksintresse naturvård, främst med tanke på exploateringsgrad, vattenkvalité och friluftsliv."
Fastighetens strandremsa är i kartan markerad med gul färg. För mer information, kontakta Ovanåkers kommun på telefon 0271-570 00.

Rättsförhållande

Fastighet

OVANÅKER GUNDBO 2:12

Ägare

Kristina Edlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 60,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 48,3 ha
Impediment 12,6 ha
Väg och kraftledning 0,5 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 61,9 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 205 000 kr
Skogsimpediment 29 000 kr
Summa: 1 234 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Mäklarassistent

Johan Pålsson
Skogsmästare
0651-688 54
070-200 47 90

Senast inkomna fastigheter till försäljning