Långbacken

Gård i Ängersjö med 93 ha skogsmark, som delvis gränsar mot sjön Sangen.
Areal: 111 ha
Kommun: Härjedalen
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 100 000 SEK
Anbudsdag: 21/8 2020
Visning:
2/8 kl 14:00
Anmälan innan till mäklaren. Med anledning av Coronaviruset anpassas visningen för att hålla avstånd mellan besökarna.
Här säljs två fastigheter varav en bebyggd där gården är högt belägen i byn Ängersjö i sydöstra Härjedalen. Där erbjuds goda möjligheter till vistelse i rofyllt skogslandskap med fiske, jakt, rekreation och ett vanligtvis snörikt vinterlandskap. Bostadshuset är i 1 1/2 plan och lämpar sig för såväl permanent som fritidsboende. Trädgården har brukats väl och har bl.a. äppel- och körsbärsträd, vinbärsbuskar, jordgubbsland, växthus mm samt en liten damm för uppsamling av regnvatten.

Skogsmarken omfattar 93 ha och är fördelad på tre områden varav ett skifte gränsar mot sjön Sangen. Skogens åldersfördelning har sin tyngdpunkt i yngre skogar men ungefär hälften av det totala virkesförrådet om ca 5 500 m³sk utgörs av avverkningsmogen skog. Skiftet vid Ängersjökölen ligger med i ett projekteringsområde för vindkraft.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-221 76 04

Bilder (23)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshus

Bostaden är uppförd på 1910-talet i 1 1/2 plan och har under hela tiden tjänat som permanentbostad, under senare år för ett hushåll och tidigare för två. På bottenvåningen finns hall, kök, badrum och ett större rum, som tidigare varit två rum men där mellanliggande vägg tagits bort. På den övre våningen finns hall, sovrum, äldre kök, sovalkov, förrådsutrymmen och wc med dusch.

Byggnaden har timmerstomme på torpargrund med en byggnadsarea, dvs byggnadens yta på marken, om ca 105 m². På 70-talet utfördes tilläggsisolering med ny fasad av träpanel samt att en ny murstock uppfördes. På 80-talet renoverades bottenvåningens kök, nya el-ledningar i bostaden samt nya fönster. Badrummet på bottenvåningen är renoverat 2016 och wc på den övre våningen 1984. Nytt yttertak av plåt 2009.

Uppvärmning sker genom luftvärmepump (-00), direktverkande el-radiatorer, vedkamin och öppen spis. Vatten tas från egen borrad brunn (-80). Vattenprov från -00 anger det som tjänligt men med anmärkning för radon och flouridhalt. Enskild avloppsanläggning med 3-kammarbrunn anlagd ca 1990.

Energideklaration

Någon energideklaration har ej upprättats.

Driftskostnader

Redovisade kostnader avser det senaste året med två personer i hushållet.

El, nätavgifter 22 282 kr
El, förbrukning 12 189 kr
Sophämtning, grundavgift 712 kr
Sophämtning, hämtn.avgift 576 kr
Slamtömning 1 899 kr
Sotning 459 kr
Försäkring 7 424 kr
Snöröjning 2 250 kr
Totalt 47 791 kr

Övrig

Carport

En carport om ca 8x8 m med plats för två bilar. Uppförd i trä på plintar och med yttertak av plåt. El finns.

Jordkällare

På gårdsplanen finns en jordkällare i brukbart skick.

Ekonomibyggnader

Ladugård, loge

Byggnad i två plan där bottenvåningen rymmer ladugård, stall, ladugårdskammare mm och på den övre våningen är logen. Timmerkonstruktion med sättning som delvis har åtgärdats. Ladugårdsdelen har fått nytt innergolv och nya fönster vilket skapat möjlighet för annan användning. Takbeklädnad av plåt. Ny el draget för ca 5 år sedan. Byggnadsarea ca 117 m².

Vidbyggt med den ladugårdsbyggnaden är utrymmen som använts som traktorgarage, förråd och vedbod. Uppfört i trä, jordgolv och yttertak av plåt.

Förråd

Enklare byggnad uppförd i trä, jordgolv och yttertak av plåt.

Brädstapel

En brädstapel med lite husbehovsvirke medföljer fastigheten.

Skog och mark

Skogsmark

För fastigheterna har en skogsbruksplan upprättats i september 2019 av Johan Pålsson på Areal i Ljusdal. Planen har inför försäljningen tillväxtberäknats för år 2020.

Enligt planen omfattar fastigheterna 93,0 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 5 564 m³, vilket ger ett medelförråd på ca 60 m³/ha. Av virkesförrådet utgör tall 59%, gran 14%, löv 7% och contorta 20%. 2 757 m³sk utgör skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Boniteten är beräknad till 4,5 m³sk per hektar och den löpande tillväxten anges till 287 m³sk/år.

Ny skogsbilväg

På fastigheten Ängersjö 5:5, närmare bestämt på skiftet vid Ängersjökölen, är en skogsbilväg under byggande. Vägen byggs och bekostas av Sveaskog då de äger intilliggande marker.

Åkermark

Enligt skogsbruksplanen uppgår åkermarken till 0,3 ha. Marken har tidigare brukats av ägaren men ej under innevarande växtsäsong.

Jakt

Fastigheten har ingått i Ängersjö Jaktklubb som omfattar ca 3 000 ha. Ny ägare har att själv undersöka möjligheten till fortsatt ingående. Kontaktperson är Thomas Eliasson, jaktledare, mobilnr: 070-648 84 26.

Skiftet vid Ängersjökölen har under många år utarrenderats till Järvsjöns jaktklubb som totalt omfattar ca 6 000 ha. Ny ägare har att undersöka möjligheten till fortsatt upplåtelse. Kontaktperson är Sture Woxlin, mobilnr: 070-226 63 75.

Då fastighetens jakträtt är upplåten för innevarande jaktår, 2020/21, disponerar ny ägare fastighetens jakträtt nästkommande jaktår, 2021/22.

Fiske

Fisket administreras av Ängersjö fiskevårdsområde. Vidare information återfinns på deras hemsida, https://www.angersjo-fiske.info/

Rättsförhållande

Fastighet

Härjedalen Ängersjö 5:5 och 5:7

Ägare

Runo Haglund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 110,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 93,0 ha
Impediment 14,3 ha
Inägomark 0,3 ha
Övrigmark 3,4 ha
Summa: 111,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 7 000 kr
Skogsmark 2 041 000 kr
Skogsimpediment 18 000 kr
Tomtmark 19 000 kr
Bostadsbyggnader 187 000 kr
Ekonomibyggnader 33 000 kr
Summa: 2 305 000 kr

Inteckningar

I fastigheten Ängersjö 5:5 är 8 penninginteckningar uttagna till ett totalt belopp om 125 700 kr och i fastigheten Ängersjö 5:7 är 2 pantbrev till ett samlat belopp om 25 300 kr uttagna. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Härjedalens kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Anders Berglund
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 53
070-221 76 04

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning