Långemaden

Skogsfastighet på Risveden med gräns i Stora och Lilla Värhuvudsjön.
Areal: 31 ha
Kommun: Ale
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 400 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2019
Skogsfastighet på Risveden med gräns i Stora och Lilla Värhuvudsjön. En stor del av skogen är produktionsskog som snart når avverkningsmogen ålder. Det finns även hög andel ungskog i röjningsålder där man har möjlighet att skapa framtida skogar. Goda möjligheter till rekreation med jakt och fiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Göteborg
Industrivägen 55
433 61   Sävedalen
Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Bilder (13)

Foto: Mikael Axelsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten har en välskött och varierande skog med olika trädslag och spridning i åldrar. Enligt skogsbruksplanen som är upprättad i november 2018 av Södra bedöms fastigheten ha ca 30 hektar produktiv skogsmark. Inga skogliga åtgärder har skett sedan skogsbruksplanen upprättades. Det totala virkesförrådet uppskattas till ca 3 280 m3sk som fördelas på gran (60 %), tall (37 %) och löv (3 %). Skogsmarkens bonitet har uppskattats till 8,2 m3sk per ha och år. Skogen är växtlig med den största delen av virkesförrådet i åldrarna 5–65 år. Nuvarande ägare har byggt och iordningställt skogsväg och drivningsvägar för att skapa god åtkomlighet till skogen. För ytterligare information om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Inga registrerade nyckelbiotoper fanns registrerade på fastigheten när denna beskrivning upprättades.

Jakt

Fastigheten erbjuder mycket goda jaktmöjligheter i varierande terräng. Här finns god tillgång på vilt med t.ex. älg, dovhjort, vildsvin, rådjur och övrigt småvilt.

Fiske

Fiske i Stora och Lilla Värhuvudsjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Ale Långemaden 1:2

Ägare

Janny Rengifo Persson 1/2
Lars-Ove Persson 1/2

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,9 ha
Skogsmark 1,1 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 31,6 ha

Taxeringsvärde

Försäljningen omfattar en del av en större fastighet. Ett taxeringsvärde för området som berörs av denna försäljning går ej att redovisa.

Inteckningar

Inga penninginteckningar kommer belasta det berörda området på tillträdesdagen. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Mikael Axelsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0769-46 54 66

Fastighetsmäklare

Johan Melin
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-578 22 65

Jag är intresserad av fastigheten Långemaden och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning