Långholms gård – Arrende

Gårdsarrende på Södertörn
Areal: 209 ha
Kommun: Nynäshamn
Objektstyp: Arrende
Endast 10 km från Nynäshamn i vackra Käringboda naturreservat.

Areal i Stockholm har nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län att förmedla ett vackert beläget gårdsarrende i Käringboda naturreservat, endast 10 km från Nynäshamn. Arrendatorn erbjuds ett vackert strandnära boende med möjlighet att forma ett jordbruk inriktat på produktion av naturbeteskött. Det finns även möjlighet till tätortsnära sidoverksamheter mitt i ett spektakulärt och populärt naturreservat på hela 1 000 ha landareal.

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Långholms gård – Arrende

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 15 bilder
Visa alla 15 bilder

Foto: Bosse Lind

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorsbostad

Arrendatorsbostaden är uppförd 1862 i 1½ plan med panelklädd timmerstomme på torpargrund. Sadeltak beklätt med 2- kupigt tegel, fönstren är kopplade tvåglas-fönster. Uppvärmning med el och luftvärmepump, i bottenvåningen finns även en täljstenskamin. Vatten tas från borrad brunn, ett nytt enskilt avlopp har installerats under 2021. Byggnaden har en uppskattad boyta om 140 kvm som är fördelat på sex rum och kök. På bottenplan finns ett stort kök från 2016, groventré, badrum med dusch, kontor, vardagsrum, samt hall som leder ut till en vacker veranda med bedårande utsikt över Nynäsviken. På övervåningen finns det en stor hall, tre sovrum, WC med dusch från 2016 samt kattvindar. I den prunkande trädgården finns det flertalet äppel- och päronträd men även körsbärs- och plommonträd.

Energideklaration

Ej utförd.

Ekonomibyggnader

Maskinhall och verkstad

Byggnaden har en byggnadsyta om cirka 28 x 12 meter och är uppförd i träregelstomme med träpanel på gjuten sockel, tak av plåt. I maskinhallen/vagnslidret är golvet grusat, verkstadsdelen har ett gjutet golv och en takhöjd på cirka fyra meter.

Tork

Vidbyggt verkstaden finns en äldre torkanläggning med tippficka och sex lagringsfickor som inte är i funktion.

Ladugård

Ladugården har en byggnadsyta om cirka 48 x 10 meter och är uppförd i trästomme med stående brädpanel på betonggolv under sadeltak beklätt med plåt. I byggnaden har tidigare arrendator inhyst ca 100 tackor på lösdrift. I norra delen finns en vidbyggd del i väster och i anslutning till den norra kortsidan finns en gjuten betongplatta. Längs östra långsidan finns en väl tilltagen gödselplatta.

Plansilo

Plansilo uppförd i betongelement på gjuten platta under plåttak, har nyttjats som lösdriftsstall för 10-15 nötkreatur under senaste åren.

Stall

Byggnadsyta om cirka 10 x 8 meter. Byggnaden är uppförd i stolpkonstruktion under tegeltak med gjutet golv. Byggnaden hyser tre hästboxar, takhöjd ca 2,5 meter.

Bodlänga

Norr om boningshuset finns en timrad bodlänga där tidigare arrendator har bedrivit gårdsbutik.

Jordkällare

Äldre byggnad med stensatt grund, plats för hydrofor.

Dyviksladan

Äldre lada med ett uppskattat byggnadsmått om 36 x 10 meter. Byggnaden är i sämre skick och har använts av nuvarande arrendator främst som halmlager.

Skog och mark

Området

Käringboda naturreservat ligger på Södertörns sydspets, Nynäshamns kommun. Halvön med sina badstränder, vindlande naturstigar och utsiktsplatser utgör ett populärt besöksmål. Reservatet är synnerligen lättillgängligt från såväl Nynäshamn som Stockholm, för den som önskar besöka reservatet med egen båt finns ett flertal naturhamnar. Flera parkeringsplatser finns runt om i reservatet och från Nynäshamn finns även bussförbindelser. Hela naturreservatet ligger inom Natura 2000 område och är ett av Sveriges mest ektäta reservat med höga biologiska värden kopplat till lövträd och främst ek.

Åker- och betesmark

Åkermarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett flertal skiften varav några större. Jordarna domineras huvudsakligen av lera.

Enligt arrendekontraktet uppgår arealen stödberättigad jordbruksmark till 94 ha fördelat på ca 69 ha åker och ca 25 ha betesmark.

Åkermarken ska brukas för vall- och/eller spannmålsproduktion med tillämpad växtföljd och betesmarken inklusive den övriga marken innanför stängsel ska hävdas väl genom att årligen betas av ett erforderligt antal djurenheter. Bete ska ske främst med nötkreatur och får men även häst går bra att komplettera med. Driften skall helst ske ekologiskt och därmed helst följa Jordbruksverkets krav för sådan odling samt följa gällande skötselplan för Käringboda naturreservat.

Med ekologisk odling bör EU-stöd på all areal med full beläggning i stallar på tackor och nötkreatur uppgå till ca 315 000 kr årligen.

Övrigt

Till arrendet hör det enligt arrendekontraktet 115 ha övrig mark. Denna mark finns belägen i anslutning till betesmarken och är stängslad eller planeras att bli stängslad, s.k. Trädklädd betesmark i skötselplanen. Marken ska betas årligen. Den övriga marken är i dagsläget ej godkänd för EU-stöd. Jordägaren har en plan för restaurering av dessa marker så att delar på sikt ska bli godkända som Gräsfattig mark.

Då djurutrymmena på gården är begränsande i antalet djur som går att hålla på gården vintertid kommer den nya arrendatorn att behöva lösa beteshävden inom ramen för avtalet i den egna driften. Det kan te x vara att ta in djur utifrån under betessäsongen, köpa in ungdjur på våren för att sedan slakta på hösten, hålla egna djur på ranchdrift på delar av reservatet eller upplåta marken till annan med betesdjur i andra hand. Alternativt i samråd med Jordägaren bygga en egen djurhall på gården.

Vid intresseanmälan till Handläggaren ska det beskrivas hur markerna planeras att hävdas och med vilket djurslag.

Rättsförhållande

Fastighet

Nynäshamn Långholm 1:11, del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 1/1

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är ett gårdsarrende anges inte taxeringsvärdet.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-09-08
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Stockholm

Nybrogatan 34
114 39   Stockholm
Alla objekt från Stockholm

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Kontaktperson

Gunnar Boglind
Gunnar Boglind
Jägmästare
073-672 51 06

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Långholms gård – Arrende & vill bli kontaktad

Mäklaren för Långholms gård – Arrende kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier