Långkärra

Barrdominerad tillväxande skog och välutbyggt vägnät. Fiske och eget kräftfiske.
Areal: 163 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 15 900 000 SEK
Anbudsdag: 28/9 2021
Barrdominerad framtidsfastighet med tillväxande skog och välutbyggt vägnät, beläget strax söder om Ronneby. Markerna fördelar sig på tre skiften och utgörs av delvis av väletablerade tillväxande ungskogar och gallringsskogar av gran- och tall samt äldre avverkningsbar skog och nyetablerade plantungskogar. Markerna bedöms i huvudsak som friska med vissa torrare partier och fastigheten ger möjlighet till insjöfiske samt eget kräftfiske.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Sölvesborg
Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder (33)

Foto: Gunnar Jönsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Inägomark

Inägomarken inom det östra skiftet uppgår till 0,8 ha och utgörs av betesmark. Marken tillträdes på tillträdesdagen och kan alternativt läggas om till produktiv skogsmark.

Skogsmark

Skogsmarken domineras i huvudsak av tillväxande barrskogar med en förhållandevis jämn åldersfördelning av gran och tall. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag av torrare partier och terrängförhållandena är förhållandevis goda med närhet till anlagda och skötta skogsbilvägar. Grus för eget behov finns inom det östra skiftet för underhåll av befintliga vägar. Den produktiva skogsmarken uppgår enligt nyupprättad skogsbruksplan från augusti 2021 till totalt till ca 151,2 ha och har en bonitet på 7,7 m³sk/ha/år. Virkesförrådet uppgår till totalt 16 338 m³sk varav ca 4 600 m³sk utgörs av S2-skog.

Avdelning 9, 49 och 83 kommer stödplanteras under hösten av säljaren samt avdelning 100 och 134 kommer återväxplanteras av säljaren under hösten. Befintliga rishögar inom fastighet förbehålles säljaren.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beakta värdet i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0457-10512.

Gränser bedöms vara väl utmärkta men kan vara bristfälliga.

Nyckelbiotoper

Inom fastigheterna finns område registrerade som sumpskogsområden. Källa: SeSverige.

Jakt

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2068-07-16 genom ett nyttjanderättasavtal och återgår därefter till fastighetsägaren.

Fiske

Fastigheten har del i samfällt fiske i Kroksjön med möjlighet till sedvanligt insjöfiske. Egen kräftdamm finns även inom fastigheten (Långkärraskiftet) med signalkräftor.

Mindre förrådsbyggnad

Inom fastigheten Långkärra 1:2 finns en mindre förrådsbyggnad med gjuten platta.
Se mer om beskaffenhet i bifogade bilder.

Mast

Inom det östra skiftet finns mastarrende gällande teknikbod och telefoni.
Kontakta ansvarig mäklare för mer information.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Långkärra 1:2 och del av 1:12

Ägare

Fredrik Nilsson 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 151,2 ha
Impediment 0,4 ha
Berg/hällmark 7,2 ha
Inägomark 0,8 ha
Väg och kraftledning 3,1 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 163,0 ha

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde redovisas ej då det är enbart en del av fastigheten som avyttras och gällande taxeringsvärde gäller för hela fastigheterna.

Inteckningar

Inga pantbrev följer markområdena.

Förvärvstillstånd

Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Jag är intresserad av fastigheten Långkärra och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning