Långnäs

Budgivning pågår!
Fastighet om 31 ha produktiv skogsmark, 2 028 m3sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 32 ha
Kommun: Luleå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 695 000 SEK
Skogsfastighet mellan Långnäs och Ale med en produktiv skogsmarksareal om 31 ha och totalt virkesförråd om 2 028 m3sk där huvuddelen är äldre än 90 år. Älgjakt i Aledalens viltvårdsområde och småviltsjakt på ca 20 000 ha.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (19)

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarksarealen 31 ha och virkesförrådet uppgår till 2 028 m3sk. Trädslagsfördelningen är 67% tall, 20% gran, 10% löv och 4% contorta. Tillväxt 4,1 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheten ingår i Aledalens viltvårdsområde om ca 5 000 ha totalt, älgtilldelningen för 2019 var 10 vuxna älgar och 10 kalvar. För småviltjakt kan man lösa Sörbyakortet och jaga på ca 20 000 ha.

Rättsförhållande

Fastighet

Luleå Långnäs 3:25

Ägare

Stig Holmbom 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 32,2 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 31,0 ha
Impediment 2,0 ha
Summa: 33,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 332 000 kr
Skogsimpediment 3 000 kr
Summa: 335 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helén Engström
Ekonom
0920-970 70
070-293 11 45

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning