Långsjöryd (södra delen)

Skogsmark Långsjöryd
Areal: 30 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 385 000 SEK
Anbudsdag: 1/3 2024
Obebyggd barrdominerad skogsfastighet i ett samlat skifte med ett virkesförråd om ca 5 350 m³sk.

Obebyggd virkesrik skogsfastighet i ett samlat skifte om ca 30 ha med ett virkesförrådet om ca 5 350 m³sk varav ca 4 000 m³sk är S1-S2 skog. Trädslagsfördelningen domineras av barrskog och markerna har en god terräng för brukning av marken fram till befintlig skogsbilväg. Fastigheten ger möjlighet till förvärv av för den jakt- eller skogsintresserade intressenten. Observera att fastigheten kan även förvärvas tillsammans med ett angränsande försäljningsobjekt på ca 48 ha.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Långsjöryd (södra delen)

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten domineras av barrskogsbestånd på överlag friska marker delvis svagt sluttande terräng samt inslag av torrare partier. Markerna har en god terräng och nås lätt via skogsbilväg inom fastigheten.

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i januari 2023. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 28,9 ha med ett totalt virkesförråd på ca 5 353 m³sk inkl. 2023 års tillväxt var av ca 4 000 m³sk utgörs av S1 och S2 skog. Medelboniteten anges till 7 m³sk/ha och år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Inägomark

Inägomarken uppgår till ca 0,3 ha och utgörs av betesmark av igenväxande karaktär och kan alternativt användas som viltåker.

Jakträtt

Jakträtten följer markområdet på tillträdesdagen och ger möjlighet på jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Långsjöryd 2:7 skifte 2 södra

Ägare

Marie Olsson 9/20
Jörgen Olsson 11/20

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 28,9 ha
Myr/kärr/mosse 0,9 ha
Inägomark 0,3 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 30,4 ha

Taxeringsvärde

För mer info se prospekt

Försäljningssätt

För mer info se prospekt

Karta

Karta
Satellit

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Långsjöryd (södra delen) & vill bli kontaktad

Mäklaren för Långsjöryd (södra delen) kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier