Lantjärv

För juridiker
Areal: 107 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 495 000 SEK
Skogsfastighet om 91,2 ha produktiv skogsmark, 8 376 m3sk. Jakt i viltvårdsområde.

Skogsfastighet i Lantjärv med en produktiv skogsmarksareal om 91,2 ha och totalt virkesförråd om 8 376 m3sk. Fastigheten är bebyggd med äldre kallställt hus och ekonomibyggnader i dåligt skick. Jakten ingår idag i Lantjärvs viltvårdsområde vilka jagar på 1 764 ha. Möjligt för juridisk person att förvärva.

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare

Lantjärv

Greger Sundkvist

Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Greger Sundkvist, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten är bebyggs med äldre bostadshus med taxeringsvärde under 50 000 kr. Byggnaden har eternitfasad, tvåglasfönster. Enskilt vatten och avlopp.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Förutom bostadshuset finns det två timrade lador samt fallfärdiga ekonomibyggnader.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt skogsbruksplanen som är upprättad 2018 av Stefan Drugge vid Töre skogbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 91,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till 8 376 m3sk. Trädslagsfördelningen är 47% tall, 29% gran, 20% löv och 3% contorta. Medelbonitet 3,6 m3sk/ha och år. Tillväxt sedan planstarten är beräknad och lagt till virkesförrådet.

Jakt

Fastigheterna Lantjärv 1:40, 1:42 och 1:81 ingår Lantjärvs viltvårdsområde där Patrik Fredriksson, Kalix är ordförande. Viltvårdsområdet har en registrerad areal på totalt 1764 ha och tilldelningen blir i år 5 vuxna älgar + 5 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Lantjärv 1:40 mfl

Ägare

Cancerforskningsfonden i Norrland 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,2 ha
Impediment 17,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 2,7 ha
Vatten 1,1 ha
Summa: 112,6 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas taxeringsvärden se prospektet nedan.

Inteckningar

Fastigheterna Lantjärv 1:40, 1:42 och 1:81 är intecknad genom en skriftlig inteckning om 60 000 kr. Inteckningen överlämnas till Köparen på tillträdesdagen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för privatpersoner boende i Kalix kommun. Vid förvärv av juridisk person måste förvärvstillstånd sökas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Norrbotten

Södra Smedjegatan 5A
972 35   Luleå
Alla objekt från Norrbotten

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Mäklarassistent

Helen Engström
Helen Engström
Mäklarassistent
070-293 11 45

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier