Lantjärv

Bördigt, skog i alla åldrar, 91 ha produktiv skogsmark, 7 505 m3sk. 1 mil från Kalix.
Areal: 106 ha
Kommun: Kalix
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 850 000 SEK
Anbudsdag: 13/5 2019
Skogsfastighet i Lantjärv med en produktiv skogsmarksareal om 91,2 ha och totalt virkesförråd om 7 505 m3sk. Fastigheten är bebyggd med äldre kallställt bostadshus. Jakten på fastigheten ingår idag i Lantjärvs viltvårdsområde vilka jagar på 1 544 ha. Möjligt för juridisk person att förvärva.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Luleå
Storgatan 11
972 38   Luleå
Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-235 45 00

Bilder (10)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Fastigheten Lantjärv 1:42 är bebyggd med äldre bostadsbyggnad med taxeringsvärde under 50 000 kr. Byggnaden har fasad av eternit och plåttak. Fönster av två glas. Vatten och avlopp är enskilt.

Ingen energideklaration kommer att upprättas av säljaren.

Ekonomibyggnader

Övriga byggnader

Fastigheten Lantjärv 1:40 och 1:42 är bebyggd med äldre ladugårdsbyggnad i dåligt skick och tre lador.

Skog och mark

Skogsmark

Enligt den nygjorda skogsbruksplanen upprättad av Stefan Drugge vid Töre skogbruksservice omfattar den produktiva skogsmarksarealen 91,2 ha och virkesförrådet har uppskattats till 7 505 m3sk. Trädslagsfördelningen är 46% tall, 30% gran, 21% löv och 3% contorta. Medelbonitet 3,6 m3sk/ha och år.

Jakt

Fastigheterna Lantjärv 1:40, 1:42 och 1:81 ingår Lantjärvs viltvårdsområde där Patrik Fredriksson, Kalix är ordförande. Viltvårdsområdet har en registrerad areal på totalt 1 544 ha deras tilldelning var 4 vuxna älgar och 4 kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Kalix Lantjärv 1:40, 1:42 och 1:81

Ägare

Karl Albin Konstantin Fredriksson dbo 1/1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 91,2 ha
Impediment 17,4 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Övrigmark 2,7 ha
Vatten 1,1 ha
Summa: 112,6 ha

Taxeringsvärde

För fastigheternas taxeringsvärden se prospektet nedan.

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 60 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för privatpersoner boende i Kalix kommun. Vid förvärv av juridisk person måste förvärvstillstånd sökas.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Greger Sundkvist
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0920-970 70
070-235 45 00

Jag är intresserad av fastigheten Lantjärv och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning