Lantlig idyll

Fastighet med mycket mjuka värden bestående av en trevlig mindre gårdssamling, åkermark, betesmark, skog, kräftdammar, jakt och rekreation.
Areal: 29 ha
Kommun: Eslöv
Objektstyp: Gård
Prisidé: 4 200 000 SEK
Anbudsdag: 26/6 2020
Denna lantliga idyll är belägen i vacker omväxlande natur strax väster om Stehag med närhet till bla Eslöv/Lund, Stehags tågstation och Ringsjön. Bostadshus med tillhörande loge och förrådsbyggnad. Kräftdammar, jakt, skog, åkermark, naturbetesmarker, rekreation och ett enskilt läge är några av fastighetens delar som tillsammans skapar en trevlig lantgård. Fastighetens areal om ca 29 ha fördelas på ca 10 ha åkermark, 6 ha betesmark och resterande del skog, tomt samt övrig mark. Detta tillsammans skapar många fina möjligheter att utveckla fastigheten för en ny ägare.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Malmö
Stortorget 15
235 31   Vellinge
Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
072-700 16 70

Bilder (56)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Enklare bostad i 1,5 plan om totalt 90 kvadratmeter enligt taxering. Bostaden innehåller på nedanvåningen entréhall, badrum (ny beklädnad 2015), kök, matsal med eldstad (ej sotad) och ett sällskapsrum med öppen spis (energikassett). Trappa till ovanvåning från bostadens entréhall. Ovanvåningen innehåller ett litet allrum och två sovrum med garderobsutrymme i ett av sovrummen.

Byggnaden har en stomme av trä och sten, utvändigt klätt med träpanel. Tak klätt med eternit. Uppvärmning genom direktverkande el. Vatten tas från egen brunn. Enskilt avlopp, trekammarbrunn med infiltrationsbädd.

Ekonomibyggnader

Traktorgarage/loge

Byggnaden är uppförd i stomme av trä under eternittak. Gjutet golv och totalt fyra portar.

Förrådsbyggnad

Byggnaden är uppförd i stomme av sten och trä under eternittak. Gjutet golv och innehåller fina förråds- och lagerytor.

Skog och mark

Åkermark

Enligt SAM uppgår arealen åkermark till 10,04 ha. Åkermarken är belägen inom jordklass 6 och 7. Nuvarande ägare söker gårdsstöd för åkermarken. Stödrätter för redovisad åkerareal ingår utan särskilt vederlag. En överenskommelse finns mellan fastighetsägaren och en djurägare att djurägaren nyttjar åkermarken för bete fram till och med den 15 oktober 2020. Delar av befintligt staket tillhör djurägaren och ingår inte i fastighetsförsäljningen.

Betesmark

Enligt SAM uppgår arealen betesmark till 6,29 ha. Nuvarande ägare söker gårdsstöd för betesmarken. Stödrätter för redovisad betesareal ingår utan särskilt vederlag. En överenskommelse finns mellan fastighetsägaren och en djurägare att djurägaren nyttjar betesmarken för bete fram till och med den 15 oktober 2020. Delar av befintligt staket tillhör djurägaren och ingår inte i fastighetsförsäljningen.

Skog och övrig mark

Skog och övrig mark uppgår till ca 12 ha. Skogen består mestadels av blandad lövskog i olika ålder samt ett mindre område med gran. På fastigheten finns ingen upprättad skogsbruksplan. Skogens areal samt bestånd får därför undersökas av Köparen på egen hand. På fastigheten finns totalt 9 st anlagda kräftdammar (år 1986-87). Förekomsten av kräftor i dagsläget är ej undersökt.

Jakt

Jakten är fri för köparen från tillträdesdagen. Förekomst av bla vildsvin och rådjur.

Övrigt

Längs med järnvägen finns på fastigheten en grusväg vilken leder till Stehag och dess tågstation. Den större grusvägen vilken leder till fastigheten sköts av en vägförening. Snöröjning sker fram till mötesplatsen på fastigheten. Nuvarande fastighetsägare har inte haft några kostnader för denna vägförening under senare år. Fastigheten Kärrstorp 2:7 har trekammarbrunn på fastigheten, avtal finns ej.

Rättsförhållande

Fastighet

Eslöv Kärrstorp 2:19

Ägare

Ulla-Britt Hugosson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 28,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 154 000 kr
Betesmark 1 147 000 kr
Tomtmark 292 000 kr
Bostadsbyggnader 362 000 kr
Ekonomibyggnader 46 000 kr
Summa: 2 001 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 14 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Karl-Johan Hansson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
040-46 67 90
072-700 16 70

Fastighetsmäklare

Andreas Wahn
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
070-320 29 10

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning