Lappåsen

Skog, åker och jakt i Mörtebo
Areal: 80 ha
Kommun: Ockelbo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 100 000 SEK
Anbudsdag: 11/6 2024
72 ha produktiv skogsmark med god tillgång till skogsbilvägar. Jakt i viltvårdsområde.

Lappåsen är en fin fastighet som ligger norr om Ockelbo med såväl skog som lite åkermark nere i byn Mörtebo. Tillgången till skogsbilvägar är mycket god på hela fastigheten. Fastigheten omfattar totalt 80 ha varav 74 produktiv skogsmark med ett talldominerat virkesförråd om knappt 10 000 m³sk och 3 ha åkermark. Jakt i viltvårdsområde på drygt 2 000 ha.

Kontakta Areal

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lappåsen

Kerstin Granath

Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Bilder

Visa alla 19 bilder
Visa alla 19 bilder

Foto: Kerstin Granath, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Byggnader

På fastigheten finns en lada i lösvirke.

Åker- och betesmark

Till fastigheten hör ca 3 ha inägomark. Åkermarken är till största del väl hävdad, delar av marken är fuktigare. Marken är utarrenderad under innevarande år med ett muntligt arrende.

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 73,7 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 9 973 m³sk , vilket motsvarar 135 m³sk /ha. Åldersklassfördelningen är jämn med en viss övervikt i åldersklassen 70-80 år. Av trädslagen dominerar tall med 58 % av virkesförrådet medan gran har 26 %, övrigt löv. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,7 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 351 m³sk .

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Skogsbruksplanen är upprättad i juni 2017 av Jonas Lindblom, Billerud. Jonas har även varit virkesköpare och uppdaterat skogsbruksplanen med utförda åtgärder. Skogsbruksplanen är framskriven med beräknad tillväxt.

Vägar

Storromsvägen är en enskild väg. Berörda fastighetsägare står för underhållet.
Romsvägen är en gemensamhetsanläggning, Källan GA:2, uttaxering 2023 var 372 kr.

Naturvärden

På fastigheten finns för närvarande inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade hos Skogsstyrelsen.

Generell naturvårdshänsyn enligt Skogsvårdslagen ska alltid tas vid avverkning. Ökad hänsyn ska tas vid avverkning i kantzoner till bl.a. hällmarker, myrar, sjöar och vattendrag.

Jakt

Fastigheten ingår i Mörtebo viltvårdsområde. Området omfattar ca 2 140 ha jaktmark och har bra jakt på älg, rådjur och skogsfågel, kryddat med spännande gemensam jakt på björn. Kontaktperson och ordförande för viltvårdsområdet är Ulrik Svalsten, 073-622 87 64.

Rättsförhållande

Fastighet

Ockelbo Mörtebo 3:10

Ägare

Lage Olsson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 80,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 73,7 ha
Impediment 2,6 ha
Åkermark 3,3 ha
Väg och kraftledning 0,9 ha
Summa: 80,5 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad och saknar därför eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten överlåts fri från lån och uttagna penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person, exempelvis aktiebolag, kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Sandviken

Högbovägen 45
811 32   Sandviken
Alla objekt från Sandviken

Ansvarig mäklare

Kerstin Granath
Kerstin Granath
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-556 67 68

Fastighetsmäklare

Peter Svensson
Peter Svensson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-624 82 51

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lappåsen & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lappåsen kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier