Lappvattnet

Fastighet i Lappvattnet med 27 ha produktiv skogsmark, 5023 m3sk. Jaktmöjligheter.
Areal: 29 ha
Kommun: Skellefteå
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 15/4 2020
Strax före Lappvattnet efter Burträskvägen söder om Skellefteå ligger denna fina virkesrika fastighet. Fastigheten som är på knappt 30 ha är fördelat på två skiften och har endast en lada som byggnad. Virkesförrådet är drygt 5 000 m3sk och boniteten är beräknad till 4,7 m3sk per hektar och år. Jakträtten medföljer och fastigheten ingår i jaktlag.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Skellefteå
Kanalgatan 77
931 34   Skellefteå
Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Bilder (17)

Foto: Lars-Gunnar Forsberg, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Åker- och betesmark

Åkermarken om ca 2,4 ha har inte brukats på länge så ris har börjat växa, främst vid dikeskanterna.

Skogsmark

Fastigheten är fördelad på två skiften relativt nära varandra väster om Burträskvägen mellan Lappvattnet och Sidbergsliden.

Ny skogsbruksplan är upprättad i juni 2019 av Norraskogsägarna, den planen innefattade både fastighet Lappvattnet 10:1 och 9:1. Areal i Skellefteå har delat upp planen så endast Lappvattnet 10:1 är med här. Enligt skogsbruksplanen är 27,1 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 5 023 m³sk, 3 663 m³sk är i huggningsklass S1, S2. Skogen består mest av medelålders till äldre skogar samt en del R2 skogar i behov av röjning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade.

Jakt

Fastigheten ingår i jaktlag som jagar på ca 1 700 ha. Jakträtten följer med till ny ägare.

Lada

På fastigheten finns en äldre lada byggd i trä och har plåttak.

Rättsförhållande

Fastighet

Skellefteå Lappvattnet 10:1

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 27,1 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 2,4 ha
Summa: 29,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2017. Fastigheten är samtaxerad och saknar eget taxeringsvärde.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad till en summa av totalt 300 000 SEK. Inteckningarna ska dödas i Lappvattnet 10:1 så fastigheten säljes utan penninginteckningar.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit folkbokförd inom glesbygd i Skellefteå kommun sedan minst ett år. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars-Gunnar Forsberg
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0730-78 71 25

Fastighetsmäklare

Jörgen Burstedt
Skogsekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-213 31 75

Jag är intresserad av fastigheten Lappvattnet och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning