Lasses

Gården Lasses är belägen vid sjön Östra Gässlingen ca 10 km sydväst om Bollnäs. Fastigheten omfattar ca 45 ha mark med bostadshus och ekonomibyggnader.
Areal: 45 ha
Kommun: Bollnäs
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 900 000 SEK
Nu finns möjligheten att förvärva gården Lasses, belägen vid sjön Östra Gässlingen ca 10 km sydväst om Bollnäs. Gården är högt belägen med sjöutsikt och har egen strandlinje mot Östra Gässlingen samt omringas av kringliggande åker och skogslandskap. Här kan aktivt skogsbruk och friluftsliv bedrivas, rymlig trädgård för odlingar och möjlighet till enklare djurhållning finns. Bostadshus om 4 rum och kök samt flera ekonomibyggnader med goda förvaringsmöjligheter. Fastigheten är fördelad på två markområden om totalt ca 45 hektar mark, varav 29,8 hektar produktiv skogsmark och 8,6 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 5 800 m³sk vilket ger medelförråd om 196 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på medelålders till äldre skog där ca 3 500 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Bollnäs södra viltvårdsområde som omfattar ca 7 300 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Bollnäs
Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Bilder (68)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 2-plan med källare. Boarea om 115 kvm och biarea om 55 kvm enligt taxeringsinformationen. Byggnaden är uppförd på uppmurad källarplan, stomme av timmer/trä som utvändigt är klädd med stående träpanel. Tilläggsisolerad och ny brädfodring år 2018. Byggnaden har ett äldre tegeltak och kopplade två-glas fönster. Vattenburen uppvärmning med radiatorer via bergvärmeanläggning placerad i källaren från en Nibe F1255 som är ca tre år gammal. I pannrummet finns även en äldre Solo Plus vedpanna med ackumulatortank. Fastigheten har enskilt vatten via egen grävd brunn som är ca 10 meter djup och ger god vattenmängd. Anläggningen är kompletterad med filteranläggning i källaren. Enskilt avlopp till trekammarbrunn med infiltration. Inglasad altan vid entrén mot sjön med infravärme.

Byggnadens nedre plan inrymmer rymlig entréhall med trapp till övre plan samt till källare. I anslutning till hallen finns badrum med badkar och dusch och separat wc med tvättställ. Ljust och rymligt kök med matplats, kontor och vardagsrum med goda sittmöjligheter.

Övre plan inrymmer hall/allrum, sovrum med skrubb och ett oinrett större rum.

Källarplan inrymmer gillestuga, tvättstuga, pannrum, rymligt garage, förvaringsutrymmen och matkällare.

Bostaden har ett högt läge med utsikt mot Östra Gässlingen och kringliggande åkermarkslandskap. Rymlig trädgård med odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på nuvarande ägares förbrukning med 1 person i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 16 000 kr (12 000 kWh)
Renhållning: ca 2 000 kr
Slamtömning: ca 800 kr
Försäkringskostnad bostad: ca 5000 kr
Totalt: ca 23 800 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 6 143 kr /år.

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad

Äldre lagårdsbyggnad med en taxerad yta om 454 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer med tak av plåt. Bygganden inrymmer förrådsutrymmen, fd djurstallar och loge m.m.

Garagebyggnad

Äldre ekonomibyggnad med en beräknad byggyta om ca 130 kvm. Byggnaden är delvis uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak.
Byggnaden inrymmer en garageplats för ett fordon med gjutet golv och förrådsutrymmen.

Förrådsbyggnad

Äldre timmerlada/förrådsbyggnad med en beräknad byggyta om ca 60 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak.

Övriga byggnader

Lada uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak.
Tvätthus vid sjön uppförd i trä under plåttak.
Hundhus i trä under plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av ERNY Skogstjänst, Erik Nyholmer under mars månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är produktiv skogsmarksareal 29,8 hektar med ett beräknat virkesförråd om 5 830 m³sk vilket ger medelförråd om 196 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 79 %, gran 18 % samt löv 3 %. Ca 3 500 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på äldre gallringsskogar och yngre avverkningsmogna skogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Jakt

Fastigheten ingår i Bollnäs södra viltvårdsområde som omfattar ca 7 300 hektar jaktmark. Området erbjuder jaktmöjligheter på vilt såsom älg, rådjur, räv, hare och skogsfågel. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten bedrivs gemensamt och organiseras i älgjaktlag. Fastigheten ingår i Hertsjös älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- och kulturlämningar registrerad på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheten (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,6 hektar. Åkermarken är fördelad på två områden, dels belägen i anslutning till gårdens på hemskiftet och på skogsskiftet ner mot Östra Gässlingen. Marken är för närvarande upplåten genom muntlig överenskommelse.

Vägar

Fastigheten har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Bollnäs Hertsjö Ga:5, skogsbilvägar, som förvaltas av Rubäcksvägens samfällighetsförening. Fastigheten har även del i vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen, egen stickväg på skogsskiftet ner mot Östra Gässlingen och Lassesvägen fram till gården.

Oklar gräns och outredd samfällighet

På skifte 2 i skogsbruksplanen, avdelning 10 avser en outredd ägobild med en oklar gräns dragning. Skifte 3 i skogsbruksplanen, avdelning 25 är en outredd samfällighet. Båda avdelningarna redovisas i planen som övrig mark.

Gränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Till fastigheten hör 1:5§ vatten. Enligt regeln i 1 kap. 5 § jordabalken löper gränsen i vatten så att till fastigheten hör det vattenområde som är närmast fastighetens strand.

Inteckningar/Lån

Fastigheten omfattas av totalt sex penninginteckning om totalt 410 000 kr. Fastigheten överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kommer att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med undertecknad fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, växande gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Bollnäs Hertsjö 1:10

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 50,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 29,8 ha
Myr/kärr/mosse 3,5 ha
Inägomark 8,6 ha
Väg och kraftledning 1,1 ha
Övrigmark 2,0 ha
Summa: 45,0 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 102 000 kr
Betesmark 36 000 kr
Skogsmark 1 030 000 kr
Tomtmark 185 000 kr
Bostadsbyggnader 634 000 kr
Ekonomibyggnader 133 000 kr
Summa: 2 120 000 kr

Inteckningar

Antal 6 st
Totalt belopp 410 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Lusth
Skoglig magister
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 71

Skogsekonom

Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning