Lästviks Säteri

267 ha skog och 15 ha åkermark. Tre bostadshus, två torp och ekonomibyggnader.
Areal: 322 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Gård
Prisidé: 23 500 000 SEK
Anbudsdag: 10/12 2019
Lästviks säteri är en gammal skogsgård som tillhört samma familj i flera generationer. Vacker mangårdsbyggnad med en berömd allmogesal med unika väggmålningar utförda 1858 av C. F. Pagander. Ca 267 ha produktiv skogsmark och ca 15 ha åkermark. Virkesförråd på ca 39.000 m3sk med bra åldersfördelning. Tre bostadshus och två torp.

I en flygel till mangårdsbyggnaden inryms ett konstgalleri med hantverksbod som är en del av en turistverksamhet som f n bedrivs på gården. I verksamheten ingår även älgsafari.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Åmål
Gamla Örnäsgatan 11
662 31   Åmål
Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
070-573 66 95

Bilder (36)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Mangårdsbyggnad

Uppförd i timmer ca 1850. Den totala boytan är ca 300 kvm med källare under två tredjedelar av huset. Kökspanna för ved. Golvvärme i kök och hall, elradiatorer i övriga huset. Fönster utbytta på 70-talet. Fyra rum och kök nere samt toa. Tre rum, hall och badrum samt den unika allmogesalen med väggmålningar från 1858.Vatten från grävd brunn och avlopp till tvåkammarbrunn.

Flygelbyggnad i timmer som f n utnyttjas konstgalleri/hantverksbod. Blingdesignat utedass.

Villa Nelson

Charmig bungalow på ca 41 kvm med en mycket speciell stil byggd 2007. Fullt utrustad med vatten och godkänt avlopp.

Gula villan

Gula villan är en separat småhusenhet byggt i timmer i 1½ plan. Eget vatten och avlopp. Ett rum och kök samt tvättstuga nere, två rum och badrum uppe. Tvåglasfönster. Uppvärmning med oljeeldning med vattenburet system.

Torp

På fastigheten finns två torp, Försök och Fåfängerud. Försök har fin utsikt över Kölvattnet.

På Fåfängerud anordnar en förening i samverkan med Stenebyskolan en miljö- musik- och kulturfestival kallad ”Skogsfesten”.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad.

Driftkostnader

Gården elförbrukning uppgår till ca 35000 kwh. Gula villan ca 4000 kwh. Kostnad för eldningsolja i Gula villan senaste året är ca 27.000 kr.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Traditionell ladugård i trä med plåttak på ca 700 kvm som utnyttjas i turistverksamheten och som förråd.

Magasin

Magasin som utnyttjas som förråd. Garage och mindre förrådsbyggnad i anslutning till mangårdsbyggnaden.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Ca 15 ha åkermark med normal beskaffenhet för området. Marken brukas av granne med mjölkproduktion. Arrendeintäkten är 16.000 kr/år

Skogsmark

Ca 267 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd på ca 39.000 m3sk. Åldersfördelningen är relativt jämn med ca 19.000 m3sk i huggningsklasserna S1 och S2. Gran och tall dominerar och boniteten är beräknad till 6,6.

Del av avd 52 är slutavverkad efter planens upprättande. Avverkningen är på ca 1000 m3sk. Det tillkommer även den beräknade tillväxten för 2019 på ca 1300 m3sk.

Se i övrigt bifogad skogsbruksplan.

Nyckelbiotoper

Det finns en registrerad nyckelbiotop på avd 49 i planen, ca 0,9 ha.

Jakt

Jakten följer fastigheten. Älgjakten bedrivs på ca 1000 ha i ett jaktlag som består av ca 10 personer.

Fiske

Fiskerätt i Kölvattnet, Iväg m fl sjöar.

Övrigt

Gård med stora möjligheter att utveckla verksamheter utöver jord- och skogsbruket. Möjlighet finns att ansluta fastigheterna till det kommunala vattnet.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Lästevik 1:2

Ägare

Birgit Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 315,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 266,8 ha
Skogsimpediment 31,1 ha
Väg och kraftledning 4,6 ha
Inägomark 17,7 ha
Övrigmark 1,9 ha
Summa: 322,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 9 373 000 kr
Skogsimpediment 102 000 kr
Åkermark 286 000 kr
Betesmark 13 000 kr
Tomtmark 171 000 kr
Bostadsbyggnader 731 000 kr
Ekonomibyggnader 86 000 kr
Summa: 10 762 000 kr

Inteckningar

Det finns en penninginteckning på 980.000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit bosatt i Bengtsfors kommun ett år före förvärvet. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver alltid förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Lars Bäckström
Reg. fastighetsmäklare
0532-209 00
070-573 66 95

Jag är intresserad av fastigheten Lästviks Säteri och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning