Latikberg

Skogsegendom i Latikberg
Areal: 338 ha
Kommun: Vilhelmina
Objektstyp: Skog
Prisidé: 5 900 000 SEK

Skogsfastigheten består av två skiften och är vackert belägen i utkanten av byarna Latikberg och Bäsksjö ca 22 km nordost om Vilhelmina. Med Fastigheten följer jakträtt. I Norra Latikberg finns en gammal ladugård som idag används som förråd. Fastigheten består av 2 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 338 ha varav ca 228 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 14 700 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,5 m3sk per hektar och år. På fastigheten finns ca 6 ha åkermark. Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Kontakta Areal

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare

Latikberg

Fredrik Norlin

Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheten består av 2 skiften och enligt skogsbruksplanen uppgår arealen till ca 338 ha varav ca 228 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet mäter ca 14 700 m3sk och medelboniteten beräknas till ca 3,5 m3sk per hektar och år. Barrträden har en klar dominans då trädslagsfördelningen är ca 21 % tall, 59% gran och 20 % löv. Tyngdpunkten i virkesförrådet ligger på yngre och medelålders skog med bra tillväxt.

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät.

Skogsvårdsåtgärder

Köparen ansvarar själv för framtida skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder i form av viss röjning. Avdelning 5 på skifte 1 är röjt 2022. Avdelning 8 på skifte 1 är delvis röjt (ca 50%) 2022.

Fastighetens gränser

Köparen är medveten om att fastigheternas gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Åkermark

På fastigheten finns ca 6 ha åkermark. Åkermarken är årligen avslagen.

Naturvärden

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten. Källa: Metria – SeSverige

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns några forn- och kulturlämningar. Källa: Metria – SeSverige

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i Frostbergets Jaktlag - ca 2 000 ha. Höstens tilldelning på älg är 4 vuxna djur och 2 kalvar. Småviltjakt på egen fastighet – samt eventuellt på andras fastigheter enligt överenskommelse.

Fiske

I närområdet finns bra fiskevatten i form av såväl insjöar som strömmande vattendrag.

Vägar

Tillgängligheten är mycket bra tack vare ett väl utbyggt vägnät. Fastigheten har del i; Björnmyrvägens vägförening. Kostnad uppstår vid underhållsbehov.

Mantal

17/192

Rättsförhållande

Fastighet

Vilhelmina Latikberg 5:24

Ägare

Jarl Åkerlund 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 355,0 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 227,7 ha
Impediment 101,2 ha
Väg och kraftledning 2,5 ha
Inägomark 6,1 ha
Summa: 337,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 122 (Lantbruksenhet bebyggd enbart med ekonomibyggnad), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 8 000 kr
Betesmark 3 000 kr
Skogsmark 1 737 000 kr
Skogsimpediment 97 000 kr
Ekonomibyggnader 4 000 kr
Summa: 1 849 000 kr

Inteckningar

Det finns två penninginteckningar om totalt: 600 000 kr.

Förvärvstillstånd

Det krävs förvärvstillstånd för såväl privatperson som för juridisk person.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2023-09-25
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Umeå

Kaserngatan 3
903 47   Umeå
Alla objekt från Umeå

Ansvarig mäklare

Fredrik Norlin
Fredrik Norlin
Ekonom
Reg. fastighetsmäklare
070-229 60 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier