Laxarby Ekhult AB

SKOG I BOLAG
Areal: 490 ha
Kommun: Bengtsfors
Objektstyp: Skog
Prisidé: 75 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/2 2023
Areal i Karlstad bjuder härmed ut alla aktier i Laxarby-Ekhult AB till försäljning.

Areal i Karlstad bjuder härmed ut alla aktier i Laxarby-Ekhult AB till försäljning. Bolaget äger via dotterbolaget Laxarby-Dalen AB en skogsegendom om 490 hektar i Laxarby i Bengtsfors kommun. Fastigheten ligger vackert belägen invid Dalsjön med flera tjärnar inom egendomen.

Skogarna är välskötta med ett väl utbyggt vägsystem och en tilltalande åldersklassfördelning. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 467 hektar och ett virkesförråd om 89.000 m3sk.

Här ges möjlighet att förvärva skog i bolagsform utan förvärvsprövning eller dyra stämpelskatter. Både fysiker och juridisk person kan köpa.

Kontakta Areal

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare

Laxarby Ekhult AB

Tomas Karlsson

Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder

Visa alla 13 bilder
Visa alla 13 bilder

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarkens totala areal är om 489,8 hektar varav 466,9 hektar utgörs av produktiv skogsmark. Egendomens totala virkesförråd är bedömt till 89 210 m³sk med ett medeltal om 191 m³sk per hektar. Skogsmarken är bördig med en medelbonitet på 7,7 m³sk per hektar och år. Fastighetens årliga tillväxt uppgår till 3 323 m³sk per år. Trädslagsblandningen utgörs av 25 procent tall, 66 procent gran och 9 procent löv. Skogstillståndet utgörs till största del av ung och medelålders skog där cirka 50 procent av skogen är under 50 år. Större delen av virkesförrådet återfinns i huggningsklassen G1 där den bedömda virkesvolymen uppgår till cirka 57 310 m³sk. I huggningsklasserna S1 och S2 uppgår virkesförrådet till 13 320 m³sk. Det är ett väl utbyggt vägnät som bidrar till god tillgänglighet. Vägarna är väl underhållna och i gott skick.

För att ta del av mer information om skogstillståndet se den bifogade skogsbruksplanen. Den är upprättad i november 2022 av Torgny Nygren.

Nyckelbiotoper

Det finns två stycken registrerade nyckelbiotoper som berör avdelningarna 40 och 54 i skogsbruksplanen.

Jakt

Jakträtten är upplåten fram till 2028-06-30. Den årliga arrendeintäkten uppgår till 18.750 kr inklusive moms.

Övrigt

Gårdscentrum som ligger i fastighetens nordvästra hörn kommer styckas av och säljas i samband med aktieförsäljningen, till en köpeskilling om 3 mkr. Avstyckningen omfattar 10,9 hektar. Köpeskillingen tillfaller fastighetsägaren Laxarby-Dalen AB. Läs mer under rättsförhållanden.

Byggnader

Centralt beläget på egendomen finns torpstället Ekhult. Torpet utgörs av ett bostadshus i 1 och ½ plan, en äldre lagård och ett uthus. Ekhult är av enkel standard.

Balansräkningar

Se prospekt.

Rättsförhållande

Fastighet

Bengtsfors Laxarby-Dalen 1:7

Ägare

LAXARBY-EKHULT AB 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 477,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 466,9 ha
Skogsimpediment 19,0 ha
Väg och kraftledning 3,0 ha
Övrigmark 0,9 ha
Vatten 55,8 ha
Summa: 545,6 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2020
Betesmark 22 000 kr
Skogsmark 18 776 000 kr
Skogsimpediment 169 000 kr
Tomtmark 105 000 kr
Ekonomibyggnader 20 000 kr
Bostadsbyggnader 279 000 kr
Summa: 19 371 000 kr

Inteckningar

Det finns fyra stycken datapantbrev med ett sammanlagt belopp om 1 850 000 kr uttagna i fastigheten. Banklån kommer att finnas som en skuld i Laxarby-Dalen AB på tillträdesdagen. Vid senaste årsbokslutet var det 329.000 kr. En viss amortering kommer ske innan tillträdet. Det finns företagsinteckningar om sammanlagt 6 350 000 kr i Laxarby-Dalen AB.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Karlstad

Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Alla objekt från Karlstad

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Laxarby Ekhult AB & vill bli kontaktad

Mäklaren för Laxarby Ekhult AB kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier