Laxviken

Skog vid Hökvattnet
Areal: 116 ha
Kommun: Krokom
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 500 000 SEK
Anbudsdag: 19/8 2024
Växtligt skifte med god tillgänglighet. Skogsmark om 94,6 ha, 7 231 m³sk, med övervägande G1 skog. Jakt i jaktlag.

Växtligt skifte med bra bonitet fint beläget vid Hökvattnet strax norr om Laxsjö. Fastigheten som är väl samlad i ett skifte har en åldersklassfördelning som visar på övervägande tillväxtskog i åldrarna 30-50 år. Vidare sträcker sig fastigheten från Väster-Harvattnet i syd och upp mot Hökvattnet i norr. Skogsmarken uppgår till 94,6 ha och har ett virkesförråd om 7 231 m³sk varav 6 247 m³sk är G1 skog och 816 m³sk är S2 skog. Goda jaktmöjligheter med jakt i jaktlag som förfogar över ca 640 ha.

Fastigheten erbjuder:
– Fin investering eller kapitalplacering med ung- och gallringsskogar med god tillväxt vilket ökar den årliga volymen och värdet på fastigheten.
– Bra arrondering i ett sammanhängande område med bra vägnät.
– Goda möjligheter till medverkan i jaktlag.

Kontakta Areal

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Laxviken

Sofia Palmkvist

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video

Bilder

Visa alla 11 bilder
Visa alla 11 bilder

Foto: Jens Larsson, jenslarsson.se

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i maj 2024 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen utgörs fastigheten av 94,6 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om 7 231 m³sk varav 6 247 m³sk är G1 skog och 816 m³sk är S2 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 3,9 m³sk per ha och ett medeltal på 76 m³sk/ha. Trädslagsblandning med gran (43 %), löv (31 %) och tall (26 %). Åldersklassfördelningen visar på kraftig förskjutning mot yngre.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Nyckelbiotoper, forn- och kulturlämningar

Det finns idag inga områden nyckelbiotoper, höga naturvärden, fornlämningar eller dylikt registrerade på fastigheten. (Källa SeSverige)

Detta är ingen garanti att det inte finns ej upptäckta fynd, varför en köpare till fastigheten ombedes att själv göra nödvändiga efterforskningar för att säkerställa sig om ev naturvärden på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Laxsjö Västra licensområde, jaktlag som jagar på ca 640 ha.

Det åligger ny ägare till fastigheten att själv ansöka om ev medlemskap i befintligt jaktlag, angränsande jaktlag, alt registrera marken själv. Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt på tillträdesdagen, om inget annat avtalats per kontraktsdagen.

Rättsförhållande

Fastighet

Krokom Laxviken 2:101

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 113,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 94,6 ha
Myr/kärr/mosse 21,6 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Summa: 116,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2023
Skogsmark 2 073 000 kr
Summa: 2 073 000 kr

Inteckningar

Det finns en inteckning på fastigheten om totalt 1 585 250 kr. Inga lån medföljer fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Krokoms glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Östersund

Ringvägen 2
831 57   Östersund
Alla objekt från Östersund

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier