Leksand

Skog och jakt i Leksand
Areal: 15 ha
Kommun: Leksand
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 12/8 2022
Skogsfastighet med bra bonitet i två skiften med jakt inom Norra Leksands viltvårdsområde och Rättvik Södra viltvårdsområde.

Obebyggd skogsfastighet i nordöstra Leksand om 15 hektar, fastigheten är fördelad på två skiften. Ett skifte om ca 11 hektar är beläget i Norr Lindberg. Ett mindre skifte finns vid Gärsbodarna i östra delarna av kommunen. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 15,3 hektar med ett totalt virkesförråd om 1 917 m³sk, bra bonitet. Jakt inom Norra Leksands viltvårdsområde samt inom Rättvik Södra viltvårdsområde.

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare

Leksand

Olov Israelsson

Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder

Visa alla 12 bilder
Visa alla 12 bilder

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över egendomen finns en skogsbruksplan framtagen av Mellanskog i mars 2022. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 15,3 hektar med ett bedömt virkesförråd om 1 917 m³sk. Trädslagen fördelar sig med 14 % löv, 6 % tall och 80 % gran. Medelboniteten beräknas till goda 6,5 m³sk per hektar.

Nyckelbiotoper

Ett naturvärde berör fastigheten och avdelning 6.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Leksand Norra vvo, området är totalt ca 3 000 hektar samt inom Rättvik Södra vvo, området är totalt ca 13 000 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Leksand Överboda 4:9

Ägare

Lillemor Silfverling 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 15,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 15,3 ha
Impediment 0,4 ha
Summa: 15,7 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är idag samtaxerad med andra fastigheter, därav redovisas inget taxeringsvärde här.

Inteckningar

På tillträdesdagen är fastigheten fri från pantbrev.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, mäklaren kan vara behjälplig med ansökan. Ansökan görs först efter att köpekontrakt är upprättat. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Leksand

Stationsgatan 4
793 30   Leksand
Alla objekt från Leksand

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier