Lenehaget

Lenehaget vackert beläget vid Stockdrågtjärnet. Bördig skogsmark.
Areal: 33 ha
Kommun: Kil
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Visning:
15/1 kl 14:00-15:00
Anmälan krävs.
16/1 kl 10:00-11:00
Anmälan krävs.
I det brutna landskapet norr om Lene, en mil väster om Kil, ligger gården Lenehaget. Gårdscentrum ligger vackert placerat med utsikt över åkrarna som vetter ner mot Stockdrågtjärnet, där en inbjudande brygga väntar vid den egna stranden. Bostaden är enkel och passar bra som fritidsstuga i en lugn omgivning. Ekonomibyggnaderna skapar en charmig inramning av gårdsmiljön.

Skogsmarken utgör 22 hektar med ett virkesförråd om cirka 3900 m3sk, huvudsakligen slutavverkningsbart. Åkermarksarealen uppgår till 8 hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (15)

Foto: Tomas Karlsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Bostadsbyggnaden är uppförd i timmer på torpargrund med en matkällare under en del av huset. Boytan är 64 m2 enligt fastighetstaxeringen. Huset värms med direktverkande el, en vedspis och en traditionell inmurad slammad ugn. Eget vatten kommer från borrad brunn, avloppet är enskilt av äldre modell. Fönstren är kopplade med tvåglasbågar.

Bostaden utgörs en liten hall, två rum, wc/tvättrum och kök. Köket har ett separat skafferi. Övervåningen utgörs av en oinredd vind.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Norr om bostaden finns en enkel lagårdslänga. På andra sidan vägen finns en enkel lada, en bod och ett garage.

Det finns en ytterligare bod några hundra meter norr om gårdscentrum invid bilvägen. Längst norrut ligger en liten ladugård som tillhör ägaren av fastigheten Lene 4:1 och ingår således inte i försäljningen.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Arealen åkermark uppgår till 8 hektar. Det finns stödrätter som följer med i försäljningen.

Skogsmark

En skogsbruksplan är upprättad av Göran Klarström under november 2020. Arealen produktiv skogsmark uppgår till 22,6 ha, varav 3,8 hektar har målklass NO+NS. Virkesförrådet bedöms uppgå till 3908 m³sk vilket ger medelförråd om 173 m³sk/ha. Ca 3000 m³sk är i huggningsklasserna S1 och S2. Medelboniteten är beräknad till 8,7 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 12 %, gran 79 % samt löv 9 %. För mer detaljerad information om skogstillståndet se bifogad skogsbruksplan med skogskarta.

Nyckelbiotoper

Avdelningarna 4 och 9 i skogsbruksplanen är registrerade nyckelbiotoper.

Jakt

All jakt bedrivs enskilt.

Rättsförhållande

Fastighet

Kil Lene 1:156

Ägare

Jan-Åke Andersson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 3,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 22,6 ha
Impediment 0,8 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 8,0 ha
Övrigmark 1,7 ha
Vatten 0,1 ha
Summa: 33,4 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (bebyggd lantbruksenhet), taxeringsvärde år 2020. Tomtmarksvärde 248 000 kr, Bostadsbyggnadsvärde 115 000 kr, Skogsmark 624 000 kr, Skogsimpediment 11 000 kr, Åkermark 202 000 kr, Ekonomibyggnad 38 000 kr. Summa 1 238 000 kr.

Inteckningar

Det finns 1.200.000 kr i uttagna pantbrev som övertas av köparen. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Lenehaget och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning