Lerum

Skogsfastighet öster om Trollhättan.
Areal: 8 ha
Kommun: Trollhättan
Objektstyp: Skog
Prisidé: 750 000 SEK
Anbudsdag: 20/8 2018
Liten skogsfastighet i Kuleskog öster om Trollhättan, ligger samlat i ett skifte med en väg som passerar rakt igenom skiftet.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Vänersborg
Östra vägen 1
462 32   Vänersborg
Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-363 56 35

Bilder (7)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken omfattar ca 6,8 ha och har medelgod bonitet och god tillgänglighet. Skogen utgörs av gallringsskog av gran, tall och löv, samt ett område med talldominerad slutavverkningsskog. Volymen skog bedöms till ca 1 290 m3sk. Se vidare i nyupprättad planen som är bifogad.

Jakt

God jakt på älg och småvilt som även inkluderar möjligheter till jakt på hjort och vildsvin.

Rättsförhållande

Fastighet

Trollhättan Lerum 2:14

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 7,5 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 6,8 ha
Impediment 0,9 ha
Övrigmark 0,1 ha
Summa: 7,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsimpediment 30 000 kr
Summa: 30 000 kr
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Åke Carlsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0521-27 27 55
070-363 56 35

Senast inkomna fastigheter till försäljning