Lerviken

Skog på tillväxt vid Solvarbo Byrtjärn. Jakt i två områden.
Areal: 44 ha
Kommun: Säter
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 500 000 SEK
Anbudsdag: 6/11 2019
42,5 ha skogsmark fördelat på 6 skiften, varav det största gränsar mot Solvarbo Byrtjärn.
Tyngdpunkten ligger mellan 30-50 år gammal skog. Förväntad tillväxt ca 200 m3sk/år. Tall är det dominerande trädslaget med 74 % av virkesförrådet. Jakt i två områden. Säter Viltvårdsförening och Säter Bjurtjärns jaktklubb..
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Hedemora
Åsgatan 62
776 31   Hedemora
Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Bilder (16)

Foto: Kenneth Skovshoved

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen fem skiften. Totalt 42,5 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 666 m³sk, vilket motsvarar ca 86 m³sk/ha. Av trädslagen har tall 76 % av virkesförrådet medan gran har 16 % och lövträd har 8%.
Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 5,1 m³sk per hektar och den årliga tillväxten uppskattas för närvarande till 219 m³sk.

För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta. Inventeringen är gjord av Mellanskog februari 2016. Planen uppräknad med 3 års teoretisk tillväxt.

Jakt

Fastigheten ingår Säters Viltvårdsförenings jaktmarker. Jakt på ca 3 500 ha.
Kontaktperson och ordförande Torbjörn Orr: Telnr: 076-128 68 30

Säter Bjurtjärns jaktklubb med jakt på ca 700 ha.
Kontakterson: Karl Arne Dahlin Telnr: 070-224 36 55

Fiske

Fastigheten ingår i Säters Fiskevårdsförening. Information finns på fiskaisater.se

Rättsförhållande

Fastighet

Säter Lerviken 17:2

Ägare

Roland Hanspers 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 43,4 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,5 ha
Impediment 1,6 ha
Summa: 44,1 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 831 000 kr
Skogsimpediment 4 000 kr
Summa: 835 000 kr

Inteckningar

Finns tre pantbrev på totalt 750 000. Inga lån skall övertas av köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras då område ligger inom sk omarronderingsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan. Ansökan avgiftsfri för fysisk person.
För mer information se beskrivning.

Försäljningssätt

För mer information se beskrivning.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Kenneth Skovshoved
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-654 53 06

Senast inkomna fastigheter till försäljning