Leryd

Skogsskiften Leryd
Areal: 86 ha
Kommun: Ronneby
Objektstyp: Skog
Prisidé: 12 000 000 SEK
Anbudsdag: 5/10 2023
Obebyggd skogsfastighet om ca 86 ha med välskötta röjningar, gallringar och tillväxande barrskogar av gran i tillväxtklasser 15-55 år.

Obebyggd skogsfastighet om ca 86 ha med tillväxande barrskogar av gran i tillväxtklasser 15-55 år. Fastigheten är överlag välskött med röjningar, gallringar och har en relativt jämn ålderklassfördelning och en stor andel skog i gallringsåldrarna och ett totalt virkesförråd om 14 500 m³sk. Markerna domineras av friska marker med inslag av fuktiga i svagt sluttande terräng och nås lätt via gemensamma vägar och enskilda skogsbilvägar. Jakträtten följer markerna på tillträdesdagen.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Leryd

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 51 bilder
Visa alla 51 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skog och mark

Fastigheterna har överlag väletablerade homogena välskötta barrskogsbestånd med lång aktiv skogsskötsel och med stor andel barrbestånd i åldern 45-55 år med god löpande tillväxt. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag av fuktig mark samt med delvis sluttande mark med rörligt markvatten. Markerna nås lätt via gem,ensam byväg och skogsbilvägar.

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Södra i maj 2023 och den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 82 ha med ett totalt virkesförråd på ca 14 487 m³sk inkl. 2023 års tillväxt. Medelboniteten anges till 8,6 m³sk/ha och år, vilket ger fastigheterna en god produktionsförmåga på 571 m³sk per år och en löpande tillväxt på 659 m³sk per år.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 072-331 05 52.

Inägomark

Till fastigheterna finns en mindre areal åkermark till en areal av ca 2 ha. Marken är utarrenderad via ett 5 årigt arrendeavtal.
För mer info kontakta ansvarig mäklare.

Jakträtt

Jakträtten följer fastigheten på tillträdesdagen och ger möjlighet till jakt på älg, rådjur, vildsvin m.m.

Fiske

Fiskemöjligheter ges via sjön Boasjön.

Rättsförhållande

Fastighet

Ronneby Leryd 1:18 och 1:15 del av.

Ägare

Håkan Gunnarsson 1/2
Pia Gunnarsson 1/2

Areal

Areal enligt ovan kan skilja från taxerad och verklig areal.

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2021
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Ronneby

Gamla Karlshamnsvägen 27
372 31   Ronneby
Alla objekt från Ronneby

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Leryd & vill bli kontaktad

Mäklaren för Leryd kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier