Letesmåla

Välskötta tillväxtfastigheter
Areal: 62 ha
Kommun: Karlshamn
Objektstyp: Skog
Anbudsdag: 13/6 2023
Välarronderade välskötta tillväxtfastigheter om ca 62 ha med bra jakt, jaktstuga och god tillväxt, belägen i norra delen av Karlshamns kommun.

Välarronderade välskötta tillväxtfastigheter i ett samlat skifte med hög tillväxt och bra skogsbilvägar, beläget i norra delen av Karlshamns kommun. Skogsmarken domineras av väletablerade barrskogsbestånd på friska till fuktiga marker med goda jaktförutsättningar. Skogsmarken bedöms uppgå till 57,6 ha med ett virkesförråd på 6 842 m³sk och en löpande tillväxt på 434 m³sk per år. Enklare byggnader finns i form av maskinförråd samt jaktstuga från år 2020.

Kontakta Areal

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare

Letesmåla

Gunnar Jönsson

Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
072-331 05 52

Bilder

Visa alla 47 bilder
Visa alla 47 bilder

Foto: Gunnar Jönsson

Fastighetsuppgifter

Ekonomibyggnader

Byggnader

Inom fastigheterna finns en enklare stuga med tillhörande maskinförråd samt en mindre jaktstuga uppförd på plintar år 2020.
Den modernare jaktstugan är isolerad med byggnadsmåtten 4,7 m * 4,7 m och förberedd med våtutrymme samt förråd och gemensamt utrymme med vedkamin. El finns inkopplat via solceller och mindre vindkraftsverk.

Skog och mark

Skogsmark

Fastigheterna domineras av väletablerade skötta barrskogsbestånd med lång aktiv skogsskötsel och med stor andel barrbestånd i åldern 35 år med god löpande tillväxt. Markerna bedöms i huvudsak som friska med inslag fuktig mark samt delvis med sluttande till kuperad mark med rörligt markvatten.

Markerna nås lätt med ett välutbyggt skogsbilvägnät samt med mindre personbilvägar.

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Carl-Fredrik Kämstad i april 2023. Den produktiva skogsmarken bedöms uppgå till ca 57,6 ha med ett totalt virkesförråd på ca 6 842 m³sk inkl. 2023 års tillväxt. Medelboniteten anges till 9,6 m³sk/ha och år, vilket ger fastigheterna en god produktionsförmåga på 552 m³sk per år och en löpande tillväxt på 434 m³sk per år.

Skogsbruksplan erhålles genom ansvarig mäklare via beställning genom mail eller telefon på [email protected] eller 0723310552.

Vid värdebedömning av ungskog bör man beräkna denna marken i kr/ha.

Jakt

Jakträtten är muntligt upplåten och övergår på ny ägare på tillträdesdagen med möjlighet till jakt på vildsvin, rådjur, älg, hare m.m.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst ”fornsök” berörs fastigheten av några kända forn-/kulturlämningar dels längs Gängesbäcken så som dikesränna och äldre byggnadsgrunder av sten.

Naturvärden

Enligt Naturvårdsverket söktjänst ”skyddad natur” så berörs inte fastigheten av några kända naturvärden. Enligt Skogens Pärlor finns det registrerade sumpskogsområden inom fastigheten.

Rättsförhållande

Fastighet

Karlshamn Letesmåla 1:9 och 1:10

Ägare

Per Håkansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag Karlshamn Letesmåla 1:9. 41,9 ha Karlshamn Letesmåla 1:10. 18,2 ha Areal enligt skogsbruksplan Totalareal 61,6 ha Areal enligt taxering 60 ha. Areal enligt ovan kan skilja från verklig areal.

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Summa: 1663000 kr

Inteckningar

Antal 1 st
Totalt belopp 180 000 kr

Förvärvstillstånd

Fastigheten utgör taxerad lantbruksenhet belägen i glesbygd enligt jordförvärvslagen. Förvärvstillstånd krävs för Köpare som ej är folkbokförd sedan ett år i glesbygd inom Karlshamns kommun. Avgift utgår vid ansökan med 4 600 SEK. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person. Förvärv för fysisk och juridisk person förutsätter dock jordförvärvslagens prövning om att främja sysselsättningen eller bosättningen på orten. Med förvärvet förenade kostnader för lagfart (stämpelskatt och expeditionsavgift) eller kostnad för fastighetsreglering åvilar köparen, likaså kostnader för ev. uttag av nya penninginteckningar/pantbrev (stämpelskatt och expeditionsavgift). För vidare information är Du välkommen att kontakta undertecknad fastighetsmäklare.
För mer information se prospekt

Försäljningssätt

För mer information se prospekt

Karta

Mäklare

Areal | Sölvesborg

Snapphanegatan 32
294 31   Sölvesborg
Alla objekt från Sölvesborg

Ansvarig mäklare

Gunnar Jönsson
Gunnar Jönsson
Reg. fastighetsmäklare
Skogsmästare
0456-105 52
072-331 05 52

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Letesmåla & vill bli kontaktad

Mäklaren för Letesmåla kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier