Lian

Bördig och virkesrik skog i ett skifte.
Areal: 50 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 2 300 000 SEK
En skogsfastighet i ett område utan byggnader strax norr om Årjäng samhälle. Fastigheten domineras av skog i 50-årsåldern med hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 7 100 m3sk vilket motsvarar 219 m3sk per hektar.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-693 20 10

Bilder (10)

Foto: Bengt Walan, Areal

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

En skogsfastighet i ett område utan byggnader strax norr om Årjäng samhälle. Fastigheten domineras av skog i 50-årsåldern med hög bonitet. Virkesförrådet är cirka 7 100 m3sk vilket motsvarar 219 m3sk per hektar. Trädslagsfördelningen är tall 25 %, gran 52% och löv 23%.

Åkermark

Åkermarken har varit obrukad de senaste åren.

Jakt

Fastigheten ingår i Wåxlanda jaktområde för älg och småvilt. Området omfattar cirka 2 500 hektar. Senaste tilldelning för älg var fyra vuxna och fyra kalvar.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Lian 1:52

Ägare

Arne Hulteberg 1/2
Lillemor Elisabeth Hulteberg 1/2

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 49,1 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 32,4 ha
Impediment 10,7 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Inägomark 7,2 ha
Summa: 50,5 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2017
Skogsmark 1 268 000 kr
Skogsimpediment 33 000 kr
Åkermark 104 000 kr
Summa: 1 405 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej är skriven i kommunens glesbygdsförsamlingar. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Bengt Walan
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 44
070-693 20 10

Fastighetsmäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Lian och vill bli kontaktad

Senast inkomna fastigheter till försäljning