Liden

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte beläget i anslutning till väg. Ingår i viltvårdsområde.
Areal: 27 ha
Kommun: Mora
Objektstyp: Skog
Prisidé: 575 000 SEK
Anbudsdag: 29/10 2021
Skogsfastighet belägen nära fäboden Liden i södra delarna av Mora kommun. Fastigheten är väl arronderad i ett skifte och är beläget i anslutning till väg. Virkesförrådet uppskattas till ca 1300 m³sk och den produktiva skogsmarksarealen till 26,4 hektar. Skogsmarken domineras av yngre skogar men här finns också en del äldre mogna skogar. Fastigheten är obebyggd och ingår i större viltvårdsområde.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Dala-Järna
Myrbacka 85A
780 51   Dala-Järna
Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad, Ove Matsson i september 2021. Till fastigheten hör enligt skogsbruksplanen 26,4 ha produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 1 315 m³sk varav 554 m³sk finns i huggningsklasserna S1-S2. Av trädslagen dominerar tall med 69 % av virkesförrådet medan gran har 25 % och löv 6 %. Skogsmarkens medelbonitet är beräknad till 4,2 m³sk per hektar. För mer ingående information se den bilagda skogsbruksplanen med beståndskarta.

Fastigheten har andel i Gävunda S:5, Gävunda Besparingsskog, för närvarande lämnar Besparingsskogen bidrag till ungskogsröjning.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper som berör fastigheten.

Jakt

Fastigheten är belägen inom Gävunda viltvårdsområde om ca 4 600 hektar.

Rättsförhållande

Fastighet

Mora Gävunda 3:7

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 27,6 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 26,4 ha
Impediment 1,2 ha
Summa: 27,6 ha

Taxeringsvärde

Fastigheten är samtaxerad med annan fastighet, något taxeringsvärde redovisas därför inte här.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd behövs för fysisk person som ej är bosatt inom glesbygdsområde i Mora kommun, ansökan upprättas först efter ingånget köpekontrakt. Ansvarig mäklare är behjälplig med ansökan. Ansökningsavgiften är för närvarande 4 600 kr. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Olov Israelsson
Skogsingenjör
Reg. fastighetsmäklare
070-295 73 03

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning