Lidö gårdsarrende

Gårdsarrende på Lidö
Areal: 57 ha
Kommun: Norrtälje
Objektstyp: Arrende
Nu ges möjlighet till jordbruk och boende på Lidö i norra Stockholms skärgård.

Areal i Stockholm har nu på uppdrag av Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län att förmedla ett gårdsarrende beläget på ön Lidö utanför Norrtälje. Här erbjuds en ny arrendator möjligheten att fortsätta driva ett mycket välskött skärgårdsjordbruk. Utöver detta erbjuds även bra boende och möjlighet att ha verksamhet i ett välbesökt och mycket vackert naturreservat i den norra delen av Stockholms skärgård.

Kontakta Areal

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare

Lidö gårdsarrende

Marcus Hallenberg

Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Bilder

Visa alla 20 bilder
Visa alla 20 bilder

Foto: Bosse Lind.

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Arrendatorbostad

Arrendatorsbostaden är ett Eksjöhus i 1 1/2 plan uppförd med isolerad träregelstomme på krypgrund. Träfasad beklädd med liggande och stående panel. Sadeltak beklätt med enkupigt tegel. Kopplade fönster. Uppvärmning sker med ett vattenburet system kopplat till elpanna samt frånluftsvärmepump. Kommunalt V/A. Byggnaden är från 2002.

Byggnaden har en boyta om 145 kvm. På det nedre planet finns hall, wc med dusch, kök, kontor, vardagsrum samt groventré med tvätt. På det övre planet finns tre sovrum, hall samt ett badrum.

Energideklaration

Ej utförd, men beställd.

Ekonomibyggnader

Lösdriftsladugård och loge

Byggnaden består av ladugård samt loge. Ladugårdsdelen har en byggnadsyta om ca 20 x 10 meter och är uppförd med träregelstomme på betongplatta. Fasad beklädd med stående träpanel under sadeltak beklätt med fibercement. Inredning för 10 amkor plus rekrytering samt tre stycken kalvningsboxar. Logdelen har en byggnadsyta om ca 16 x 10 meter och är uppförd med träregelstomme på jordgolv. Fasad beklädd med stående träpanel och sadeltak beklätt med fibercement.

Nya vagnslidret

Vagnslidret byggdes mellan år 2007-2008. Byggnadsyta om ca 20 x 9 meter. Byggnaden är uppförd i en oisolerad träregelstomme på grusat golv. Fasad beklädd med brädpanel under tak beklätt med plåt. Byggnaden rymmer fyra stora fack.

Plansilo

Plansilo i betong med en byggnadsyta om ca 9 x 9 meter. Rymmer ca 80 kubik. Används idag som gödsellagring.

Gamla ladugården med vagnslider och verkstad

Större sammanhängande ekonomibyggnad som utgörs av ladugårdsdel, vagnslider samt verkstad. Ladugårdsdelen har en byggnadsyta om ca 26 x 7 meter och är uppförd i putsad betongstomme under skulle i trä. Sadeltak beklätt med fibercement. Ladugårdsdelen rymmer två hästboxar, sadelkammare samt lösdriftsstall med ströbädd. Vidare finns en byggnadsdel bestående av vagnslider med en byggnadsyta om ca 11 x 7 meter. Denna del är uppförd på gjutet golv under tak beklätt med fibercement. Vagnslidret rymmer tre fack. Verkstadsdelen har en byggnadsyta om ca 9 x 7 meter och är uppförd på gjutet golv med isolerade väggar beklädda med brädpanel.

Båthus

Båthuset är en äldre byggnad uppförd i trästomme på stenkistor. Sadeltak beklätt med plåt. I arrendet ingår tillgång till del av båthuset.

Sjöbod

I närheten av båthuset finns en sjöbod. Enklare träbyggnad uppförd på plint. En del av byggnaden ingår i arrendet och byggnaden delas med Skärgårdsstiftelsen.

Skog och mark

Historia

Lidö har en rik historia och ön har flera gånger genom historien bytt ägare. Såväl Oxenstierna som Bielke och Brahe finns med bland namnen som vid olika tillfällen genom historien ägt Lidö. År 1764 så förvärvades Lidö av ostindiefararen Matts Persson Holmers. År 1769 lät han uppföra dagens herrgård på ruinerna efter ett medeltida jaktslott.

Under 1900-talets första halva fanns på Lidö Sveriges största minkfarm, med en egen fiskeflotta och upp till två kilometer lång rad med burar för minkuppfödning. Efter andra världskrigets slut 1945 såldes Lidö och fungerade som sommarhem för utslitna husmödrar. 1998 köptes Lidö av Skärgårdsstiftelsen som 2002 började återställa det gamla jordbrukslandskapet.

Området

Lidö är en ö belägen i norra Stockholms skärgård nordost om Gräddö och norr om Räfsnäs på Rådmansö. Nästintill hela ön är idag ett naturreservat och naturen på ön erbjuder såväl hällmarksgranskog som naturskog med lövträd, artrika lundar och skira ängar. På ön finns ett rikt fågelliv och havsörnar syns dagligen. För den badsugna finns såväl stränder som badklippor. Från Räfsnäs går passbåt med Waxholmsbolaget dagligen.

På Lidö finns ett värdshus, ett vandrarhem och stugby, en gästhamn med gästbrygga, en naturhamn samt en äldre stolpkvarn. Sommartid är Lidö en välbesökt turistö.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen i ett kustpåverkat småbrutet jordbrukslandskap med ett tiotal skiften med blandade jordar, dock huvudsakligen lerjordar. Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 12 ha och arealen betesmark till ca 17 ha. Det finns även 28 ha övrig mark som är stängslat och ska betas.

Åkermarken ska brukas för spannmåls- och/eller vallproduktion. Betesmarken ska hävdas genom att årligen betas av ett erforderligt antal djurenheter. Bete ska främst ske med nötkreatur men även andra betesdjur går bra att komplettera med.

EU-stöd på all areal och med full beläggning på nötkreatur bör uppgå till ca 150 000 kr årligen.

Rättsförhållande

Fastighet

Norrtälje Lidö 1:2, del av

Ägare

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 1/1

Areal

Enligt arrendekontraktet uppgår arealen åkermark till ca 12 ha och arealen betesmark till ca 17 ha. Det finns även 28 ha övrig mark som är stängslat och ska betas.

Taxeringsvärde

Då förmedlingsobjektet är ett gårdsarrende anges inte taxeringsvärdet.
För mer information se prospektet.

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast

2022-05-27
För mer information se prospektet.

Karta

Mäklare

Areal | Uppsala

Salagatan 18 A
753 30   Uppsala
Alla objekt från Uppsala

Ansvarig mäklare

Marcus Hallenberg
Marcus Hallenberg
Ekonomagronom
Reg. fastighetsmäklare
070-625 98 03

Fastighetsmäklare

Victor Vretlund
Victor Vretlund
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-770 38 32

Dela

Jag är intresserad av fastigheten
Lidö gårdsarrende & vill bli kontaktad

Mäklaren för Lidö gårdsarrende kommer bli informerad och återkomma till dig inom kort.

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier