Lill-Brytte

Boende, jord, skog, stall och verkstad ca 19 km norr om centrum. Totalt drygt 42 ha skogsmark och knappt 9 ha inägomark. Bostad om 5 rok., stall med 4 boxar samt rejäl verkstad. Skola F-6 i Malsta, 5,5 km. Närlivsaffär i Stamnäs, 3 km.
Areal: 65 ha
Kommun: Hudiksvall
Objektstyp: Gård
Prisidé: 2 000 000 SEK
Anbudsdag: 2/10 2020
Visning:
17/9 kl 17:00
26/9 kl 14:00
Knappt två mil norr om Hudiksvall centrum i den lilla byn Lill-Brytte ligger denna lantbruksfastighet med möjligheter för häst- och verkstadsintresserade. Förutom inägomark om drygt 8 ha finns även knappt 43 ha skogsmark med ett virkesinnehåll om nästan 2 800 m³sk. Bostadshuset har 5 rum och 2 badrum. Skola F-6 i Malsta, 5,5 km. Närlivsaffär i Stamnäs, 3 km.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-520 09 82

Bilder (14)

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostad

Byggnaden ursprungligen uppförd 1878 och försedd med brädpanel under plåttak.
Fönster av kopplad 2-glastyp. Grund av huggen sten. Stomme av timmer, bjälklag av trä. Enskilt avlopp via egen trekammarbrunn/infiltration (2010). Vatten (järnhaltigt) från egen djupborrad brunn. Huset inrymmer 5 rum och stort kök. Boytan enligt taxeringen är 90 m2 med 78 m2 biarea. Byggnadsyta (byggnadens yta på mark) om ca 110 m².

Nedre våningen inrymmer hall, kök (-80 tal), rum, vardagsrum, badrum (2005).
Övre våningen har hall, badrum med tvättmaskin, tre rum och två skrubbar.

Uppvärmning sker med vedeldning (2,5 m³ acktank) via kulvert från separat pannrum. Vattenburna radiatorer. Dessutom finns 3 kakelugnar (en är ej fungerande) samt en öppen spis.

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader enligt säljarens uppgifter.
Uppvärmning Ved, uppskattad kostnad ca 8 000 kr
Hushållsel ca 8 000 kr
Försäkring ca 3 600 kr
V/A ca 1 200 kr
Renhållning ca 2 500 kr
Sotning ca 2 000 kr
Vägavgift och snöröjning ca 8 000 kr
Fastighetsavgift år 2019 4 118 kr
Summa 37 418 kr

Gammelhuset

I vinkel till bostaden finns en före detta bostad uppförd 1925 och som därefter aldrig renoverats eller moderniserats. Takbeklädnad av plåt. El, vatten och avlopp saknas. Byggnadsyta (byggnadens yta på mark) om ca 100 m².

Ekonomibyggnader

Pannrum

Vidbyggt till verkstaden. Uppfört 1998 med Viadrus U22 gjutjärnspanna och 2,5 m³ ackumulatortank. Kulvert till bostaden. Byggnadsyta (byggnadens yta på mark) om ca 25 m².

Verkstad

Rejäl verkstad med stor port. Stomme av trä. Takbeklädnad av plåt. Utrymmets yta (ytan på mark) uppgår till ca 75 m².

Stall

Sammanbyggt till verkstaden finns stallet som inrymmer fyra boxar med 3,2 m takhöjd. Utrymmets yta (ytan på mark) uppgår till ca 75 m².

Sidobyggnad

Vidbyggt till verkstaden och stallet finns en lång sidobyggnad avsedd för foder och strö. Port i kortändarna. Byggnadsyta (byggnadens yta på mark) om ca 100 m².

Gammal ladugård/loge

Vidbyggt till den gamla bostadsbyggnaden finns en gammal ladugård uppförd i trä. Takbeklädnad av plåt. Byggnaden används inte längre till någon djurhållning. Byggnadsyta (byggnadens yta på mark) om ca 220 m².

Maskinhall

Trebyggd maskinhall på grusbädd. Takbeklädnad av plåt. Byggnadsarea (byggnadens area på mark) om ca 200 m²

Äldre lador

På försäljningsobjektet finns även några äldre lador och en före detta vallstuga. Dessa byggnader är i enkelt utförande och har delvis renoveringsbehov.

Skog och mark

Skog

Skogsmarken är inventerad i februari 2016 av Björn Bouvin, Holmen Skog AB och arealen produktiv skogsmark är i denna uppmätt till 42,9 ha. Virkesförrådet uppgår till 2 795 m³sk vilket ger ett medelförråd om 65 m³sk/ha. Planen är tillväxtberäknad och justerad år 2020 av Holmen Skog för de åtgärder som Holmen Skog känner till. Säljaren uppger att inga andra åtgärder utförts. Utöver detta har Areal | Ljusdal korrigerat planen för det biotopskydd som upprättades 2017. Medelboniteten är skattad till 4,1 m³sk/ha/år och den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 147 m³sk/år (3,4 m³sk/ha/år). Se vidare information i bifogad plan om planläggarens förslag till åtgärder och målklassning.

Natur- och kulturvård

Avdelningarna 7, 8, 9, 10, 11 och 12 omfattande totalt 4,4 ha är biotopskyddade och ersättning för all framtid har redan utbetalats till säljaren. Avdelningarna redovisas i sammanställningen som hänsynsmark utan volymsinnehåll. Källa. Skogsbruksplanen och Skogsstyrelsen. SK398-2016.

I skifte 4, avdelning 2 är fornlämning i form av ”fornlämningsliknande lämning” registrerad. Källa. Riksantikvarieämbetet.
I skifte 4, avdelning 1 är fornlämning i form av ”hålväg” registrerad. Källa Riksantikvarieämbetet.
I skifte 3, västra kanten är fornlämning registrerad i form av ”husgrund, historisk tid” registrerad. Källa Riksantikvarieämbetet.

Jakt

Försäljningsobjektet är beläget inom Rogsta Norra VVO om ca 6 000 ha. Småviltjakten är upplåten på löpande årsbasis. Älgjakten är ej upplåten.

Inägomark

Arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,8 ha. Marken är för närvarande muntligen upplåten. Stödrätter saknas.

Rättsförhållande

Fastighet

Hudiksvall Sved 1:3, 1:16, 3:12

Ägare

Håkan Hansson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 57,8 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 42,9 ha
Skog med restriktion 4,2 ha
Myr/kärr/mosse 3,7 ha
Berg/hällmark 4,5 ha
Inägomark 8,8 ha
Väg och kraftledning 0,8 ha
Övrigmark 0,3 ha
Summa: 65,2 ha

Taxeringsvärde

Typkod 113 (Lantbruksenhet bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr), taxeringsvärde år 2017
Åkermark 143 000 kr
Skogsmark 713 000 kr
Skogsimpediment 10 000 kr
Tomtmark 36 000 kr
Ekonomibyggnader 76 000 kr
Summa: 978 000 kr

Inteckningar

Antal 8 st
Totalt belopp 266 000 kr
För mer information, se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information, se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Göran Persson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 52
070-520 09 82

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning