Lilla Blåsjön

Fastighet i fjällmiljö om 207,4 ha prod. skog, 19 840 m³sk. Jakt på 13 000 ha.
Areal: 413 ha
Kommun: Strömsund
Objektstyp: Skog
Prisidé: 6 000 000 SEK
Anbudsdag: 22/9 2021
Högt och vackert belägen skogsfastighet om ca 413 ha, i Lilla Blåsjön, ca 4 mil norr om Gäddede. Fastigheten är väl arronderad i två sammanhängande skiften som delas av sundet mellan Lill- och Stor Blåsjön. Utifrån sin belägenhet har fastigheten hög vildmarkskaraktär och varierad skogsterräng, där marken sträcker sig från sundet på båda sidor där den östra delen sträcker sig upp på Rödfjället. Total areal om 412,7 ha, varav ca 207,4 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 19 840 m³sk, all skog är klassad som S3-skog. Goda möjligheter för den som söker större skogsfastighet i naturskönt område, med areal och arrondering som medger möjlighet att bedriva fågel- eller älghundsjakt på egen mark.

Rekreation, naturskönt belägen med utsikt över de omkringliggande fjällen, ger naturligt ett högt rekreationsvärde i form av jakt och fiske i vacker natur.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Östersund
Ringvägen 2
831 34   Östersund
Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Video (1)

Bilder (9)

Foto: Kalle Lennartsson, Bengt Wiklander

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Kalle Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken idag 207,4 ha och har ett virkesförråd om 19 840 m³sk, allt är klassat som S3 skog. Fastigheten är klart grandominerad (88 %).

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och eventuell hjälp plantering på fastigheten.

Nyckelbiotoper

Det finns idag inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten (källa SeSverige).

Natur och kultur

Det finns fornminnen och kulturhistoriska lämningar ute på udden i det östra skiftet (Källa: SeSverige).

Jakt

Västra skiftet: Ingår i Jorms viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Inom viltvårdsområdet har en överenskommelse skett vilken innebär att fågeljakten är bortbytt mot älgjakt. Därav jagas ingen fågel i viltvårdsområdet förrän 16 oktober. Mot detta erhåller denna fastighet en areal för älgjakten som då medför att arealkravet för full köttlott tillgodoses. Efter 16 oktober jagas fågel inom hela viltvårdsområdet. För kontaktuppgifter till ansvarig för viltvårdsområdet kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Östra skiftet: Här finns möjlighet att ansöka om inträde i Tangens jaktlag som jagar på ca 3 000 ha. Främst fågeljakt men även älgjakt i jaktlaget. För kontaktuppgifter till ansvarig för Tangens jaktlag kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Köparen övertar till fastigheten all tillhörande jakträtt per tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt inom Lilla Blåsjöns FVOF. Fastighetsägare betalar ingen avgift för fiskekort, det är även rätt för fastighetsägare att lägga nät.
För karta över fiskevårdsområdet samt mer info se:
https://www.ifiske.se/fiske-lill-blasjon-m-fl-vatten.htm

Stuga

Vid fastighetens östra strand finns en enklare oinredd stuga uppförd i planktimmer med tak av plåt.

Rättsförhållande

Fastighet

Strömsund Lilla Blåsjön 1:10

Ägare

Ingela Rystedt 1/1
Gabriella Sellman
Katarina Grapengiesser
Fredrik Stenson Rystedt

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 414,7 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 207,4 ha
Impediment 36,2 ha
Övrigmark 162,0 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Vatten 6,8 ha
Summa: 412,7 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Skogsmark 2 205 000 kr
Skogsimpediment 63 000 kr
Summa: 2 268 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsund kommuns glesbygdsområde. Förvärv krävs alltid av juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband med upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Ansvarig mäklare

Sofia Palmkvist
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 16

Fastighetsmäklare

Thomas Persson
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-290 60 58

Jag är intresserad av fastigheten Lilla Blåsjön och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning