Lilla Flittered

Areal: 7,1 ha
Kommun: Habo
Objektstyp: Skog
Prisidé: 650 000 SEK
Anbudsdag: 21/4 2021
Norr om Habo samhälle i byn Lilla Flittered ligger detta objekt. Ett talldominerat skogsskifte om ca 7 ha. I norr gränsar skiftet emot Hornsjön. Skogsskiftet bjuder på möjligheter till såväl rekreation som skogsbruk. Objektet utgör del av Lilla Flittered 1:5 varför fastighetsbildning krävs.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Jönköping
Klubbhusgatan 15
553 03   Jönköping
Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
070-536 76 40

Bilder (11)

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsmarken på fastigheten består i huvudsak av äldre talldominerad skog. En skogsbruksplan för fastigheten upprättades av Sydved i februari 2021. Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 5,1 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om totalt 984 m³sk. Trädslagsfördelning: tall 79 % och gran 21 %. Bonitet om 4,8 m³sk/ha.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Lilla Flittered 1:5 har andel i fiske i Hornsjön. Med skogsskiftet följer fiskerätt i det fall detta kan uppdelas i samband med lantmäteriförrättningen.

Vägar

Fastigheten har andel i befintlig skogsbilväg som går upp till skogsskiftets nordvästra del. Vägen är en marksamfällighet som bildades i samband med lagaskiftet.

Fastighetsbildning

Fastigheten utgör del av Habo Lilla Flittered 1:5 och är för litet för att bilda egen fastighet. Det krävs att köparen redan äger en fastighet dit Området kan överföras genom fastighetsreglering. Köparen svarar för lantmäterikostnaderna. Parterna är skyldiga att, utan förändring av köpeskillingen tåla de mindre justeringar av gränser, areal eller dylikt som bestäms vid lantmäteriförrättningen.

Rättsförhållande

Fastighet

Del av HABO LILLA FLITTERED 1:5

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 5,1 ha
Myr/kärr/mosse 2,0 ha
Summa: 7,1 ha

Taxeringsvärde

Separat taxeringsvärde för fastigheten saknas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person.
För mer information se informationsblad

Försäljningssätt

För mer information se informationsblad

Karta

Ansvarig mäklare

Per Josefsson
Skogstekniker
Reg. fastighetsmäklare
036-16 76 40
070-536 76 40

Mäklarassistent

Karl Magnusson
Jägmästare
036-16 76 42
070-536 76 25

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning