Budgivning pågår!

Lilla Renemo

Lilla Renemo
Areal: 92 ha
Kommun: Ödeshög
Objektstyp: Gård
Prisidé: 15 000 000 SEK
Anbudsdag: 13/2 2024
Välarronderad fastighet som erbjuder boende, stor andel slutavverkningsbar skog och jakt.

Cirka fyra kilometer sydost om Ödeshög, i västra Östergötlands skogsbygd, ligger Lilla Renemo. En välarronderad fastighet i ett sammanhängande skifte som enligt skogsbruksplanen omfattar totalt 92,8 hektar. Fastigheten består av gårdscentrum med bostadshus i gott skick, tre uthus samt en ekonomibyggnad som idag används som maskinförvaring. Till gården hör 8 hektar inägomark samt 80 hektar produktiv skogsmark där det totala virkesförrådet uppskattas till 16 460 m³sk. Kombinationen av öppen mark och skog tillsammans med den goda vilttillgången i området ger goda förutsättningar för spännande klövviltsjakt.

Kontakta Areal

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare

Lilla Renemo

Jacob Rappe Nilsson

Agronom
Reg. fastighetsmäklare
073-822 00 16

Bilder

Visa alla 18 bilder
Visa alla 18 bilder

Foto: Jacob Rappe Nilsson, Areal

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadshuset

Byggnad uppförd på torpargrund med trästomme, stående träpanel under tak av betongpannor. Byggnaden är ursprungligen uppförd under 1900-talets början. Bostadshuset drabbades år 2015 av en takbrand, i samband med släckningsarbetet uppstod vattenskador i huset.

År 2016 gjordes därför en omfattande restaurering och återuppbyggnad av bostadshuset. Enligt taxeringsuppgifter uppgår boytan till 109 kvm. Uppvärmning sker med hjälp av en luft-vattenpump och radiatorer via ett vattenburet system, detta kompletteras med vedeldning i kamin och en köksspis. I huset finns också en kakelugn (ej eldningsbar). Vatten tas från egen djupborrad brunn och bostadshuset har ett enskilt avlopp med 3-kammarbrunn och infiltrationsbädd. Huset är genomgående försett med kopplade treglasfönster. Huset är fiberanslutet.

Nedervåningen består av hall, badrum, kök samt stort vardagsrum. Ovanvåningen rymmer en möblerbar hall och två sovrum samt goda förvaringsmöjligheter i garderob. Bostadshuset står idag tomt och finns tillgängligt för en ny köpare på tillträdesdagen.

Gäststuga

I trädgården finns en gäststuga uppförd på torpargrund med trästomme och träpanel under tak av betongpannor. Huset har sängplatser i form av loft samt i ett rum på nedre plan. I huset finns också ett enklare pentrykök samt torrtoalett och dusch. Uppvärmning sker via luftvärmepump, det finns även en eldningsbar kamin i gäststugan.

Energideklaration

Energideklaration är ej upprättad och kommer ej att upprättas av säljaren innan överlåtelsen. I köpekontraktet kommer det att skrivas in en klausul som gör att köparen ej kan upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad efter fastighetsköpet.

Driftskostnader

Vid intresse av att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl, kontakta ansvarig fastighetsmäklare för att få hjälp med detta.

Ekonomibyggnader

Ladugård

Byggnad uppförd på stengrund med trästomme och träpanel under tak av aluminiumplåt. Invändigt har byggnaden delvis gjutet golv och delar av byggnaden har grusat underlag. Idag fungerar byggnaden som maskin- och redskapsförvaring. Byggnaden är försedd med portar som möjliggör förvaring av större maskiner. I ett hörn av byggnaden finns också en isolerad och inredd del med ett sovrum och ett enklare pentry, till denna del finns en luftvärmepump för uppvärmning av utrymmet.

Garage

Byggnad uppförd på stengrund med trästomme och träpanel. Del av byggnaden har gjutet golv och rymmer en enklare verkstad på nedervåningen och ett loft på övre plan. I andra änden på byggnaden finns två garageportar som leder in till ett garage med plankgolv som möjliggör inomhusförvaring av två mindre personbilar. Byggnadens mått är cirka 10 x 6 meter.

Vedbod

Byggnad som inrymmer vedbod och ett gammalt dass. Uppförd på torpargrund med trästomme med träfasad under tak. Byggnadens mått är cirka 12 x 5 meter.

Skog och mark

Åker- och betesmark

Inägomarken på fastigheten uppgår enligt skogsbruksplanen till 8,2 hektar. Merparten av den öppna marken finns strax väster om gårdscentrum. Åkermarken består främst av lerjordar, dess produktionsförmåga bedöms vara lägre än snittet och mer svårbrukad på grund av flertalet åkerholmar. Dräneringen bedöms vara tillfredställande. Inägomarken är inte upplåten utan är således tillgänglig för en ny ägare på tillträdesdagen.

Skogsmark

Skogsbruksplanen upprättades i november 2021, men har skrivits fram med hänsyn till tillväxt och genomförda åtgärder till december 2023 av Södra skogsägarna. Den produktiva skogsmarken uppgår till 80 hektar och det totala virkesförrådet bedöms uppgå till 16 460 m3sk, vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 206 m3sk/hektar. Gran är det dominerande trädslaget med 50 % av virkesförrådet följt av tall och löv som utgör 39 respektive 8 %. Medelboniteten beräknas uppgå till 8,8 m3sk/ha och år. Under planperioden uppgår avverkningsförslaget till 9 353 m3sk vilket fördelar sig mellan 2 137 m3sk gallring och 7 216 m3sk föryngringsavverkning. Den årliga tillväxten på fastigheten uppskattas till cirka 590 m3sk. Enligt skogsbruksplanen finns på avdelning 22 en K1 som uppgår till 8,8 hektar. Att svara för återväxtåtgärder av denna faller på köparen.

Nyckelbiotoper

Fastigheten berörs inte av några nyckelbiotoper.

Jakt

På Renemos marker finns goda förutsättningar för jakt. På fastigheten förekommer främst rådjur, vildsvin, älg. Även viss sporadisk förekomst av dovvilt och kronvilt. Jakten blir tillgänglig för ny ägare på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Nya E4ans älg-och kronskötselområde Ödeshög-Väderstad.

Fiske

Enligt skogsbruksplanen hör 2,7 hektar vatten till fastigheten, där har fastigheten rätt till fiske och det finns tillgång till sedvanlig insjöfisk samt signalkräftor.

Rättsförhållande

Fastighet

Ödeshög Renemo 1:3

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 90,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 80,0 ha
Impediment 2,8 ha
Väg och kraftledning 0,6 ha
Inägomark 8,2 ha
Övrigmark 1,2 ha
Summa: 92,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 120 (Lantbruksenhet bebyggd), taxeringsvärde år 2023
Åkermark 376 000 kr
Skogsmark 9 208 000 kr
Skogsimpediment 11 000 kr
Tomtmark 209 000 kr
Bostadsbyggnader 942 000 kr
Ekonomibyggnader 81 000 kr
Summa: 10 827 000 kr

Inteckningar

På fastigheten finns två inteckningar om totalt 6 000 000 kr. Inga lån skall övertas av köparen.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

För mer information se prospekt.

Karta

Karta
Satellit
Bakgrund

Mäklare

Areal | Vadstena

Storgatan 34
592 30   Vadstena
Alla objekt från Vadstena

Ansvarig mäklare

Jacob Rappe Nilsson
Jacob Rappe Nilsson
Agronom
Reg. fastighetsmäklare
013-24 20 06
073-822 00 16

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier