Lilla Sundsbyn

Skogsfastighet, 5 skiften. Tomtlägen för byggnation.
Areal: 16 ha
Kommun: Årjäng
Objektstyp: Skog
Prisidé: 1 200 000 SEK
Areal i Karlstad har nöjet att bjuda ut en skogsfastighet i Lilla Sundsbyn, en mil väster om Årjäng, vid Stora Les strand. Fastigheten består av fem skiften av varierande storlek.

Det finns även vackra tomtlägen för den som skulle vilja bygga.
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Karlstad
Södra Kyrkogatan 6 A
652 24   Karlstad
Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
070-638 62 60

Bilder (8)

Foto: Tomas Karlsson, Areal.

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Skogsbruksplanen är uppdaterad av Mellanskog i april 2021. Enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 16,2 ha med ett beräknat virkesförråd om 2107 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 130 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 7 m³sk per ha och år. Virkesförrådet fördelas mellan tall 51%, gran 39 % samt löv 10 %. Större delen av virkesförrådet befinner sig i huggningsklass G1. Se fördjupad information i skogsbruksplanen som bifogas detta prospekt.

Nyckelbiotoper

Det finns inga registrerade nyckelbiotoper på fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Bockleruds VVO, där jakt bedrivs på 2221 hektar.

Fiske

Fiskerätt och ingår i Foxens FVO-förening.

Rättsförhållande

Fastighet

Årjäng Lilla Sundsbyn 2:12

Ägare

Håkan Johannesson 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 16,3 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 16,2 ha
Impediment 0,1 ha
Väg och kraftledning 0,1 ha
Summa: 16,4 ha

Taxeringsvärde

Relevant taxeringsvärde saknas. I nuvarande taxering är fastigheten samtaxerad med annan fastighet eftersom den just varit föremål för fastighetsbildning. Nuvarande ägoslag är enbart skogsmark och skogsimpediment.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som inte varit folkbokförd de senaste 12 månaderna i Årjängs kommun. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Tomas Karlsson
Skogsmästare, civilekonom DHS
Reg. fastighetsmäklare
054-18 84 48
070-638 62 60

Jag är intresserad av fastigheten Lilla Sundsbyn och vill bli kontaktad

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning