Lillbo

Gård utanför Edsbyn
Areal: 41 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 3 500 000 SEK
Lantligt belägen gård i Lillbo strax väster om Edsbyn. Fastigheten omfattar ca 41 ha mark med bostadshus, stall och ekonomibyggnader.

Nu finns möjligheten att förvärva en häst/skogsgård belägen i Lillbo några km väster om Edsbyn i Ovanåkers kommun. Gården är vackert belägen med utsikt över det kringliggande åker och skogslandskapet. Gården lämpar sig väl för djurhållning med stall, ridbana och betesmark i anslutning till bostaden. Stor trädgård med goda odlingsmöjligheter. Totalt ca 41,2 hektar mark, varav 34,9 hektar produktiv skogsmark och 3,2 hektar inägomark. Virkesförrådet uppskattas till ca 3 300 m³sk vilket ger medelförråd om 95 m³sk/ha och medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar men även ca 800 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Jakträtt i Ovanåker södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar.

Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lillbo

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 48 bilder
Visa alla 48 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1-½ plan. Boarea om 108 kvm och biarea om 36 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 159 kvm.

Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett profilplåttak (2013) och två-glas fönster.

Vattenburen uppvärmning via jordvärmeanläggning (ytjordvärme) installerad 2006. I köket finns även en vedspis.

Fastigheten har kommunalt vatten och enskilt avlopp till trekammarbrunn med ny markbädd. Fiber finns indraget. Inbyggd brokvist och altan under tak samt altandäck.

Byggnadens nedre plan inrymmer inbyggd brokvist, rymlig entréhall med separat wc och trapp till övre plan. Rymligt kök med matplats, vardagsrum, badrum med wc, dusch, badkar och tvättmaskin samt ett sovrum.

Övre plan inrymmer hall, allrum med äldre köksdel, badrum med wc och dusch och tre sovrum.

Bostaden har ett högt läge med utsikt mot det kringliggande åkerlandskapet. Rymlig trädgård medväxthus, damm, träd, buskar och goda odlingsmöjligheter.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på tidigare ägares förbrukning under år 2021 med 4 personer i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 18 500 kr (25 500 kWh)
Renhållning: ca 2 600 kr
Slamtömning: ca 4 200 kr
Vatten: ca 5 200 kr (inkl förbrukning i stall)
Vägsamfällighet: ca 2 627 kr
Försäkring bostad: ca 4 614 kr
Totalt: ca 37 700 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 2 985 kr / år.
Sotning ungefär vart tredje år.
Lantbruksförsäkring ca 3 500 kr

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad / stall

Äldre lagårdsbyggnad med en uppskattad yta om ca 250 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer med tak av plåt. Bygganden inrymmer stall med 4 hästboxar vara 2 st för stor häst och 2 st för ponny , sadelkammare, förrådsutrymmen och loge m.m. Vidbyggd carport i trä under plåttak med plats för två bilar.

Lösdrift

Enklare lösdrift/ligghall med en byggnadsyta om ca 40 kvm uppförd med en stomme i trä, stående träpanel under plåttak.

Ridbana

Inhägnad ridbana med grusunderlag med måtten om ca 22*32 m belägen norr om Lillbovägen.

Övriga byggnader

Äldre lada uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak.
Jordkällare med en överbyggnad i trä under plåttak.
Hundhus i trä under plåttak.
Kolarkoja belägen vid Stora Homnaflen.

Skog och mark

Skogsmark

Över fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Rundvirke Skog AB, under juni månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 34,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 3 303 m³sk vilket ger ett medelförråd om 95 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,6 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 69 %, gran 21 % samt löv 10 %. Ca 800 m³sk befinner sig i huggningsklasserna G2, S1 och S2 skog. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på ungskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,2 hektar. Inägomarken är fördelade på flera områden dels belägen i anslutning till gården och på andra sidan om järnvägen och består av både åker och betesmark.

Jakt

Fastigheten Södra Edsbyn 7:3 ingår i Ovanåker södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på fastigheterna (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Fastigheten har del i flera gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Södra Edsbyn Ga:3, Ga:5 och Ga:6, vägar och Ovanåker Homna Ga:2, bro över Voxnan som alla förvaltas av Lillbovägarnas samfällighetsförening.

Försäljningsobjektet har även del i vägar som inte omfattas av gemensamhetsanläggningen. Långaframsvägen och stickvägen från Rävaflyvägen upp till Stora Homnaflen. Dessa vägsträckningar förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av de berörda markägarna.

Gränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Inteckningar/Lån

Fastigheterna omfattas av fem penninginteckning om totalt 1 575 000 kr. Fastigheterna överlåtes obelånad, inga lån skall övertas av köparen.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av mark kan ske på egen hand. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

På denna fastighet finns det en digital fil över skogsbruksplanen som fungerar som en interaktiv karta. Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Södra Edsbyn 7:3 & 8:18

Areal

Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 34,9 ha
Myr/kärr/mosse 1,9 ha
Inägomark 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,3 ha
Vatten 0,1 ha
Övrigmark 0,8 ha
Summa: 41,2 ha

Taxeringsvärde

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 575 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Skogsekonom

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier