Lillbo

Gård utanför Edsbyn
Areal: 6 ha
Kommun: Ovanåker
Objektstyp: Gård
Prisidé: 1 650 000 SEK
Lantligt belägen gård i Lillbo strax väster om Edsbyn. Fastigheten omfattar ca 6 ha mark med bostadshus, stall och ekonomibyggnader.

Nu finns möjligheten att förvärva en hästgård belägen i Lillbo några km väster om Edsbyn i Ovanåkers kommun. Gården är vackert belägen med utsikt över det kringliggande åker och skogslandskapet. Gården lämpar sig väl för djurhållning med stall, ridbana och betesmark i anslutning till bostaden. Stor trädgård med goda odlingsmöjligheter och egen skog att bruka. Totalt ca 5,8 hektar mark, varav 3,2 hektar inägomark och 1,9 hektar produktiv skogsmark. Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark.

Välkommen på visning

30Sep
Lör 11:00
Bokad visning - Anmälan sker till mäklaren via mail eller telefon.
Kontakta Areal

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare

Lillbo

Daniel Leanders

Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Bilder

Visa alla 41 bilder
Visa alla 41 bilder

Fastighetsuppgifter

Bostadsbyggnader

Bostadsbyggnad

Bostadshus i 1-½ plan. Boarea om 108 kvm och biarea om 36 kvm enligt taxeringsinformationen. Beräknad bostadsarea enligt planritning om 159 kvm.

Byggnaden är uppförd på en torpargrund med en stomme av timmer som utvändigt är klädd med stående träpanel. Byggnaden har ett profilplåttak (2013) och två-glas fönster.

Vattenburen uppvärmning via jordvärmeanläggning (ytjordvärme) installerad 2006. I köket finns även en vedspis.

Fastigheten har kommunalt vatten och enskilt avlopp till trekammarbrunn med ny markbädd. Fiber finns indraget. Inbyggd brokvist och altan under tak samt altandäck.

Byggnadens nedre plan inrymmer inbyggd brokvist, rymlig entréhall med separat wc och trapp till övre plan. Rymligt kök med matplats, vardagsrum, badrum med wc, dusch, badkar och tvättmaskin samt ett sovrum.

Övre plan inrymmer hall, allrum med äldre köksdel, badrum med wc och dusch och tre sovrum.

Bostaden har ett högt läge med utsikt mot det kringliggande åkerlandskapet. Rymlig trädgård medväxthus, damm, träd, buskar och goda odlingsmöjligheter.

Besiktning

En överlåtelsebesiktning är utförd av Anticimex. Kontakta ansvarig mäklare för att ta del av protokollet.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd.

Driftskostnader

Nedan redovisade driftskostnader är en uppskattning beräknad på tidigare ägares förbrukning under år 2021 med 4 personer i hushållet.

Elförbrukning inkl värme: ca 18 500 kr (25 500 kWh)
Renhållning: ca 2 600 kr
Slamtömning: ca 4 200 kr
Vatten: ca 5 200 kr (inkl förbrukning i stall)
Vägsamfällighet: ca 2 627 kr
Försäkring bostad: ca 4 614 kr
Totalt: ca 37 700 kr

Tillkommer fastighetsavgift om för närvarande 4 747 kr / år.
Sotning ungefär vart tredje år.
Lantbruksförsäkring ca 3 500 kr

Ekonomibyggnader

Ladugårdsbyggnad / stall

Äldre lagårdsbyggnad med en uppskattad yta om ca 250 kvm. Byggnaden är uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer med tak av plåt. Bygganden inrymmer stall med 4 hästboxar vara 2 st för stor häst och 2 st för ponny , sadelkammare, förrådsutrymmen och loge m.m. Vidbyggd carport i trä under plåttak med plats för två bilar.

Lösdrift

Enklare lösdrift/ligghall med en byggnadsyta om ca 40 kvm uppförd med en stomme i trä, stående träpanel under plåttak.

Ridbana

Inhägnad ridbana med grusunderlag med måtten om ca 22*32 m belägen norr om Lillbovägen.

Övriga byggnader

Äldre lada uppförd på plintar med en stomme i trä/timmer under plåttak.
Jordkällare med en överbyggnad i trä under plåttak.
Hundhus i trä under plåttak.

Skog och mark

Skogsmark

Över försäljningsobjektet finns en skogsbruksplan upprättad av Rundvirke Skog AB, under juni månad 2022.

Enligt skogsbruksplanen är den produktiva skogsmarksarealen 1,9 hektar med ett beräknat virkesförråd om 225 m³sk vilket ger ett medelförråd om 118 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m³sk per ha och år. Trädslagsfördelning: Tall 30 %, gran 10 % samt löv 60 %. Skogsbeståndet har en tyngdpunkt på gallringsskogar.

För mer information om skogstillståndet, se bifogade utdrag ur skogsbruksplan samt skogskartor.

Möjlighet finns köpa till ytterligare ca 33 hektar skogsmark. För mer information kring detta, kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 3,2 hektar. Inägomarken är fördelade på flera områden dels belägen i anslutning till gården och på andra sidan om järnvägen och består av både åker och betesmark.

Jakt

Försäljningsobjektet ingår i Ovanåkers södra viltvårdsområde som omfattar ca 9 000 hektar jaktmark. Småviltsjakten bedrivs självständigt över hela viltvårdsområdet. Älgjakten organiseras i älgjaktlag.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn eller kulturlämningar registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Fornsök Riksantikvarieämbetet).

Registrerade naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden registrerade på försäljningsobjektet (Källa SeSverige, Skogsstyrelsen).

Vägar

Försäljningsobjektets har del i en gemensamhetsanläggning för väg. Ovanåker Södra Edsbyn Ga:3 som förvaltas av Lillbovägarnas samfällighetsförening.

Enskild väg från Lillbovägen och upp till gården.​ Denna vägsträckning förvaltas gemensamt, genom frivillig överenskommelse, av berörda fastighetsägare.

Gränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Någon uppmarkering av fastighetsgränser kommer ej att utföras av säljaren.

Fastighetsbildning

Försäljningsobjektet utgör område av fastigheterna Ovanåker Södra Edsbyn 7:3 och 8:18. Fastigheterna är under fastighetsbildning där gården kommer att få fastighetsbeteckningen Södra Edsbyn 8:18. Fastighetsbildningen förväntas bli klar under hösten år 2023. Skogsuppgifter, kartor och övrigt information i prospektet avser försäljningsobjektet som den kommer att se ut efter efter avslutad fastighetsbildning om inte annat framgår i beskrivningen.

Taxeringsvärde

Försäljningen avser områden av två fastigheter och därmed saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar/Lån

Försäljningsobjektets är för närvarande samintecknad och omfattas av fem penninginteckning om totalt 1 575 000 kr. Nuvarande ägare ombesörjer dödning och ny fastställelse av inteckningarna så att de följer med gården.

Städning och lös egendom

Bostadshus överlåtes i städat skick. Säljaren kan komma att lämna en del lösöre i ekonomibyggnaderna. Marken och ekonomibyggnaden överlåtes utan ytterligare städning. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Visning

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare för visning av byggnaderna. Besiktning av skog och mark kan ske på egen hand. Spekulanter uppmanas att på egen hand eller genom konsult själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. Vederbörlig hänsyn skall tas till omkringboende, jakt, växande skog och gröda och andra markägares egendom.

Planfil Google Earth

Det finns en digital planfil över skogsbruksplanen som gör det enkel för dig som spekulant att navigera fram på fastigheten när du är ute i fält och besiktigar försäljningsobjektet.

Med den interaktiva (gps) kartan kan du enkelt hitta till fastigheten samt följa med på kartan och se i vilken avdelning du befinner dig i. Du kan även avläsa avdelningsdata för samtliga avdelningar. Planfilen och instruktion finns i fastighetens beskrivning på hemsidan under fliken Prospekt mm.

Rättsförhållande

Fastighet

Ovanåker Södra Edsbyn 8:18

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 5,9 ha
Areal enligt skogsbruksplan:
Skogsmark 1,9 ha
Inägomark 3,2 ha
Väg och kraftledning 0,2 ha
Vatten 0,1 ha
Övrigmark 0,5 ha
Summa: 5,9 ha

Taxeringsvärde

Då försäljningen utgör område av två fastigheter så saknas separat taxeringsvärde för försäljningsobjektet.

Inteckningar

Antal 5 st
Totalt belopp 1 575 000 kr

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras ej för fysisk person. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.
För mer information se prospekt.

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Ja
För mer information se prospekt.

Karta

Mäklare

Areal | Bollnäs

Industrigatan 8
821 41   Bollnäs
Alla objekt från Bollnäs

Ansvarig mäklare

Daniel Leanders
Daniel Leanders
Skogsmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-002 59 70

Mäklarassistent

Nils Persson
Nils Persson
Skogsmästare
Skogsekonom
070-002 59 74

Dela

Bevaka kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Visa & välj bevakningskriterier