Lillbyn

Skogsfastighet i nordvästra Hälsingland i flera skiften. Den produktiva skogsmarken uppgår till ca 148 ha med ett virkesförråd om ca 11 700 m³sk. Goda jaktmöjligheter.
Areal: 168 ha
Kommun: Ljusdal
Objektstyp: Skog
Prisidé: 4 300 000 SEK
​Obebyggd skogsfastighet i sex skiften belägen söder och väster om Färila. Fastigheten är ungskogsdominerad där huvuddelen av virkesförrådet återfinnes i huggningsklassen G1 vilket innebär att virkesförrådet kommer att ha en god tillväxt under kommande år och att fastigheten är ett lämpligt investeringsobjekt. Fastigheten ligger till stora delar vid eller nära allmän väg vilket ger goda transportmöjligheter.
Med fastigheten följer möjligheten till jakt i tre viltvårdsområden om totalt ca 16 500 ha .​
Läs vidare

Ansvarig mäklare

Areal | Ljusdal
Bjuråkersvägen 20 A
827 31   Ljusdal
Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
070-569 09 35

Bilder (14)

Foto: Jonas Persson

Fastighetsuppgifter

Skog och mark

Skogsmark

Fastighetens skogsbruksplan är upprättad i maj 2021 av Jonas Persson, Areal Ljusdal.

Enligt planen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till ca 148 ha och virkesförrådet anges till 11 679 m³sk. Trädslagsfördelning är 66% tall, 28% gran och 6% löv. Medelboniteten skattas till ca 4,7 m³sk/ha/år. Aktuell tillväxt är ca 600 m³sk.
Under planperioden föreslås röjning på 52 ha. Av dessa anses ca 18 ha vara angelägen.

Två bestånd, avdelning 101 vid Sånghussjön och avdelning 82 på Stocksboängarna står i planen som kalmark. Dessa avdelningar är upplåta till Mera Skog som kommer att avverka dessa under hösten 2021 och kommande vinter. Avverkningslikviden tillfaller säljaren. Ingen återbeskogning av dessa områden kommer att genomföras genom säljarens försorg varför en köpare skall betrakta avdelningarna som kalmark och återbeskogning skall genomföras av köparen när så är dags.

Åker- och betesmark

Jordbruksmarken är belägen på skifte 6 beläget öster om industriområdet i Färla. Marken omfattar enligt skogsbruksplanen ca 5 ha och är väl hävdad. Marken är muntligt upplåten varför den kan tas i bruk av en köpare inför nästa odlingssäsong.
Säljaren innehar inga stödrätter varför några sådana inte kommer att ingå i försäljningen.​

Planer, bestämmelser och fornlämningar

Avdelning 52 (skiftet väster om Hovra) om ca 5 ha ingår i Mellan Ljusnans naturreservat. Naturreservatet omfattar en 24 km lång outbyggd älvsträcka i Ljusnan mellan Laforsen och Korskrogen. Registreringsdatum 2015-10-08. Inom naturreservatet får skogsbruk inte bedrivas.

Det finns även två övriga kulturhistoriska lämningar belägna på skifte 5 väster om Hovra.

Jakt

Fastigheten ingår i tre viltvårdsområden:
Svedja-Hovra, 4 172 ha. Kontaktperson Magnus Hansson, telefon: 070-577 49 63
Hyttebo, 4 732 ha. Kontaktperson Mikael Norman, telefon: 070-336 37 14
Färila Östra, 7 586 ha. Kontaktperson Kjell Mickelsson, 073-057 55 74

Fiske

Fisket i området administreras av Färila fiskevårdsområde. Se mer information på https://farilafiske.se/laenkar/9-laenkar.

Rättsförhållande

Fastighet

Ljusdal Lillbyn 3:37

Ägare

Carina Djäkner 1/1

Areal

Areal enligt fastighetsregistret: 168,8 ha

Taxeringsvärde

Typkod 110 (Lantbruksenhet obebyggd), taxeringsvärde år 2020
Åkermark 27 000 kr
Skogsmark 2 168 000 kr
Skogsimpediment 23 000 kr
Skog med restriktion 16 000 kr
Summa: 2 234 000 kr

Inteckningar

Fastigheten är idag samintecknad med annan fastighet. Inget pantbrev medföljer försäljningen. Säljaren låter döda befintliga pantbrev i fastigheten inför tillträdet. Inga lån övertas.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd erfordras för fysisk person som ej varit bosatt i Ljusdals kommun det senaste året. Avgiften är f.n. 4 600 kr. Mäklaren hjälper till att ansöka om förvärvstillstånd. Förvärv av juridisk person (exempelvis aktiebolag) kräver förvärvstillstånd.

Prospekt mm

Beställ tryckt prospekt

Karta

Ansvarig mäklare

Jonas Jonsson
Jägmästare
Reg. fastighetsmäklare
0651-688 51
070-569 09 35

Bevakning av kommande fastighetsobjekt

När objekt som stämmer med dina kriterier finns så skickar vi ett epostmeddelande med information om objekten som finns ute till försäljning.
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Gotland
Halland
Jämtland
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Örebro
Östergötland
Skåne
Södermanland
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland
Alla nivåer
0-5 Mkr
5-10 Mkr
10-15 Mkr
+15 Mkr

Senast inkomna fastigheter till försäljning